Byalagsstämma Löderups Byalag 2021-08-12

Stämman öppnas av Bengt Olhagen. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Lisa Bergström-Svan och Kenneth Ovesson. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten föredras. … Läs mer

Byalagsstämma Löderups Byalag 2020-07-01

1. Stämman öppnas av Bengt Olhagen. 2. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen. 3. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Anita Ecorcheville och Ragnar Lundgren. 4. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns. 5. Verksamhetsberättelsen … Läs mer

Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020.

Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020. Utomhus vid Boulebanan med behörigt avstånd mellan deltagarna. Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund. Bysamfälligheten. Då det … Läs mer

Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag den 29 april 2020

Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.  Inställda aktiviteter. Byalagsstämman är redan sedan tidigare framskjuten, eller inställd. Nostalgitrippen inställd, liksom vårens övriga kulturevenemang.  Multisportanläggningen. Genom olika omständigheter finns det ingen … Läs mer