Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019

Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019 Byalagets styrelse: Ordförande:              Göran Göransson Kassör:                      Bengt Olhagen Sekreterare:               Lennart Söderlund Övriga ledamöter:     Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Ivan Olsson Kent Olsson samt Gunnel Åkesson. Revisor:                    Sven Hansson Revisorssuppleant:   Birgitta Larsson … Läs mer

Byalagsstämma Löderups Byalag 2019-03-25

1. Stämman öppnades av Bengt Olhagen. 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna. 3. Till mötesordförande valdes Bengt Olhagen. Till mötessekreterare valdes Lennart Söderlund. Till justerare valdes Gert Andersson och Ragnar Lundgren. 4. Att kallelsen till byalagsstämman skett enligt stadgarna godkändes. … Läs mer