Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte torsdag 1 juni 2023

Närvarande: Henrik Berggren, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund. Adjungerad var Linda Willander, bibliotekschef Ystads kommun.

1) Formalia. Till mötesordförande valdes Bengt och till sekreterare Lennart.
2) Linda inleder med rapporter och annat.

– Linda vill gärna vara extrakoordinator till Byalagets facebooksida, på det att hon kan lägga in bibliotekets aktiviteter med kort varsel, vilket beviljades.

– På Nationaldagen kommer Biblioteket med tre personer vid niotiden. Bokbussen (öppen kl. 10-15) och Cykelorkestern (framträder kl. 11). Biblioteket kommer även ordna lite pyssel för barnen i anslutning till Bokbussen. Kulturrådet i Stockholm har beviljat 200 tkr till Biblioteket i Ystad för att stärka Glemmingebros och Löderups kultursatsningar.

3) Övrigt om Nostalgitrippen

Tidsplanering

5 juni möts tältresarna kl.18. Hittills anmälda är Bengt, Anne, Martin, Kent och Lennart. Möjligtvis kan vissa bord och stolar transporteras efter tältresningen. Och eventuellt brandsprutan från Borrby.

6 juni

08.00 (OBS ny tid) infinner sig personalen.
9.00-12.00 Incheckning av utställningsfordon.

10.00-14.30 Servering: Kaffe med bulle av Byalaget. Korv, med bröd och läsk av Idrottsföreningen. Däremot inga godisremmar och ingen glass. Som kompensation finns Kulturgodis (ätbart och inte enbart andlig spis) från Biblioteket.

11.00 Barnteater med pyssel.

12.00-14.00 Musik med “CC and the young ones”.

14.30 Utdelning av utmärkelser

15.00 Evenemanget tar slut och vi ser fram mot nästa år och den fjortonde årgången.

Personalstyrka.

Här hänvisas till föregående protokoll, med en komplettering. Det behövs någon, helst några som går omkring och säljer lott- och röstbiljetter á 20 kronor. Kanske Anne kan ordna sandwichplakat?

Vid Tangeterna Lennart Söderlund

 

Kommentarer inaktiverade.