Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag 15 maj 2023

Närvarande: Viktor Gunnarsson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Lina Kringstad-Larsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund.

1) Formalia. Till mötesordförande valdes Bengt och till sekreterare Lennart.

2) Rapporter, notiser och annat.

– Vid välkomstmötet för nyinflyttade kom sex utomsocknes personer. De välkomnande var Svenska Kyrkan via kyrkoherde Maria Olsson, biblioteket representerades av bibliotekarien i Löderup Hannah Lagström och bibliotekschefen i Ystads Kommun Linda Willander. Det bjöds på mat (ost, bröd) och dryck. Alla borde ha varit glada och upplyfta. Byalaget hade fem representanter närvarande. Dvs. fler välkomnande än inkommande.

– Byalagets ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden á 10 tkr för inköp av tre nya blomsterkrukor som finns utplacerade längs Storgatan, beviljades med 5 tkr. De tilltänkta krukorna kostar 10 tkr. Mötet beslöt att Byalaget beviljar de fattade 5 tkr. Bevattningen av dessa krukor ansvaras av tre olika personer från Byalaget. Hen i juni, hen i juli och hen i augusti.

– Brandkårsmuseum. Minnena från Brandkåren i Löderup har ingen lämplig lokal. En möjlighet har öppnats efter att Magnus Ericsson köpt Thores smedja i byn. Där kan finnas utrymme för en permanent utställning. Byalaget ställer sig positiv.

– Informationsskylten kring Kyrkbyn alternativt Löderups radby eller annan beteckning på området fortlöper.

– Undersökning av kostnaderna för att ge ut Löderupsboken i nytryck har börjat och fortsätter.

– Hundar liksom människor tömmer tarmen. I vissa områden i Löderup är det ett problem. Att förbjuda hundar i byn tror nästan ingen på. Ett alternativ vore att sätta upp små klisterskyltar på soptunnor: Här får du slänga ditt hundbajs! Då ordentligt förpackat i plastpåse. Vi får se vad som händer.

– Byalaget har fått en förfrågan av Katharina Nilson om att överta hennes farfars bror Fritz Wihlborgs samlade tidningsurklipp med allt möjligt annat kring Löderup. Jag har tackat ja, utan något godkännande från styrelsen. Om inte annat kör jag det till tippen,

– Dessutom råder en viss oklarhet vem som ska svara på mail till info@löderup.se.

3) Nostalgitrippen och Sverige Nationaldag 

Tidsplanering

5 juni möts tältresarna kl.18. Hittills anmälda är Bengt, Anne, Kent och Lennart.

6 juni

08.30 infinner sig personalen.

9.00-12.00 Incheckning av utställningsfordon.

10.00-15.00 Servering: Kaffe med bulle av Byalaget. Korv, med bröd och läsk av Idrottsföreningen. Eventuellt tillkommer Remmar eller glass! Oklart just nu.

11.00 Barnteater med hjälp av Biblioteket

11.30 Musiken börjar: “CC and the young ones”.

14.00 Utdelning av utmärkelser

15.00 Evenemanget tar slut och vi ser fram mot nästa år och den sjuttonde(?)  årgången.

Personalstyrka.

Tre incheckningsbord:

Mette vid traktorerna

Janne vid de tvåbenta fordonen

Bengt vid bilarna

Vid byalagets kaffestält finns: Helga, Ylva, Lina i mån av tid, Anne, Lennart

Logistiken:

Bilparkeringar så att alla kan hamna rätt plats:

Benny Karlsson, Oscar + en till

Sammanhållande och utställningsansvarig: Kent Olsson

Uppgifter

Victor har åtagit sig att skaffa bullar (250 st), kaffe (8 pkt), muggar, stort täckt skåpsläp med dörr (ombyteslokal för artisterna), fyra ståbord med stolar.

Lina ordnar med blommor som dekoration till kaffeområdet.

Anne skriver ut välkomstmeddelande och instruktioner till de kaffedrickande

Kent ser till att det finns fungerande toaletter.

Bengt ordnar klassindelningen och kaffebiljetter

Benny är inblandad och ansvarig i bordanskaffningen

Ylva ordnar övrigt tillbehör till kaffet.

Kent tillhandahåller tejp, sax och pennor.

Diverse priser

Underhållningsmusiken kostar 4 tkr plus 1 tkr per orkestermedlem (5st.)

Kaffe med bulle 30 kr. Kaffe 15 kr och bulle 15 kr. 20 cl kaffe med påfyllning för de som kräver det.

För biljett till röstning och lott: 20 kronor.

Vid tangenterna Lennart

  1. Nästa styrelsemöte blir den 1 juni i Biblioteket kl. 18.30, där allt ska slutgiltigt kollas. DS.

 

Kommentarer inaktiverade.