Projekt & Aktiviteter

Vin och Ölprovning 7:e febr 2020

Provning med fokus på Svenska drycker, 33 deltagare !

Per ols vida 78304-01 Sandhammaren, detta uppskattades mycket, trots det lite högre priset: 226 kr. Ska passa bra till Fisk och Skaldjur.

Sandhammaren Skåne Rose´33790-01 OK för priset av 149 kr.

Skepparps Grand Prix  röda 34067-02 pris 150 kr.

Skeparps musserande Tirage 33735-01 lagrat 5 år pris 148 kr

Skepparps flaskjäst Cider, 1841-01 på äpple pris 86 kr.

Öl, Sankt Eriks Hallon  19,90

Brewski Aprikos IPA 31505-03 pris 32,90

Sigtuna non alco Pale ale 1975-03 pris 16,90

Finn Ipa 6,5% 31819-03 pris 29 kr Bäst!

Stort Tack till Mats Aanesen som höll i detta!
Nästa år provar vi Svenska nya Starkdrycker!

Vinprovning 1/2 2019 Detta provade vi!

Provning under ledning av Eminenta, Mats Aanesen från Systembolaget.
priser för 75 cl flaska.

Vitt Vin 
Satelite, Sauvingnon Blanc, från 2018. Beställnings nr 6200, pris 95 kr
Från Nya Zeeland Marlborough. 12,3%
Aromatisk frisk, serveras till Lax, plockmat o skaldjursrätter.
Betyg kanske det godaste av dessa tre vita!

Margan, Semillon från 2016. Beställnings nr 4648, pris 99 kr
Från Australien, New South Wales, Hunter Valley..
Ej provad av Systembolaget, Passar till Fisk o Skaldjursrätter.
Lite sötma 11,5 % helt ok vin som kan lagras uppåt 10år.

Stoneleigh, Latitude, Chardonnay från 2017. Beställnings nr 6360, pris 129 kr
Från Nya Zeeland, Marlborough.
Nyanserad fruktig smak, fylligt fatlagrat 13,5%
Utmärkt till Fågel, och fläskrätter, Gott!

Röda Viner!
Rua
, Pinot Noir, från 2017. Beställnings nr 6265, pris 159 kr
Från Nya Zeeland, Central Otago. 14 %
Nyanserad kryddig smak, serveras bäst i temperatur 16 grader.
Passar till vilda fåglar, fläsk eller Lamm.

Caravan, Durif från 2015. Beställnings nr 6573, pris 89 kr
Från Australien, South Estern Australia, 14,5 %
Mycket fruktig smak med inslag av fat, choklad, lakrits och vanilj.
Gott och fylligt passar till grillat!

Tahbilk, Shiraz, Museum Release, från 2007. Beställnings nr 6348 pris 159 kr
Från Australien Central Victoria. 14,5 %
Ej provad av Systembolaget, doft: torkad frukt, vinet på gränsen övermoget,
men Gott. Finns i yngre variant för 139 kr, kanske att rekommendera.
Det provade vinet passar till lagrad Ost och Grillat.

Forester Estate, Cabernet Sauvignon från 2015. Beställnings nr 6486, pris 179kr
Från South Western Australia, Margaret River, 14 %
Lagrat på fat i 20 månader.
Doftar vanilj och Svart Vinbär, ett gott vin, ej provat av Systembolaget.

Recension Av Kent Olsson webbansvarig, tackar för en trevlig kväll med berättelser och foto från vackra vingårdar i Australien och Nya Zeeland av Mats Aanesen

 

 

 

Pågående och avslutade kommunala ärende / projekt i Löderup

Byalagsärende: LÖDERUP 2016 Ansvarig för att driva Är frågan hanterad eller kvarstår den till 2018? Kommentar
Ystads kommun/ avdelning Byalag Annan part Enligt kommunen Enligt byalaget
Fokus på byarna
Röjning av kommunal mark vid entré till Löderup i söder. Önskemål om uppröjning Tekniska Hanterad Hanterad Skall utvecklas, växer till sig
Utveckla rekreationsområdet kring dammen i söder. Önskemål om uppsamlingslåda för aska vid grillen. Hyrtoalett? Lekplats? Tekniska Hanterad Hanterad Det finns ingen uppsamlingslåda till denna modell. Något alternativ har inte hittats. Hyrtoalett finns. Lekplats flyttad.
Fabriksgatan – markering. Gräns mellan vägbana och trottoar. Stora asfalterade ytor. Önskemål om grönska. Tekniska Pågår Linje målas december 2018
Öppna upp tillgängligheten till dammen i byn. Uppröjning kring dammen. Tekniska Hanterad Kvarstår Flyttning av staket för att komma närmare dammen – är ej aktuellt. Uppröjning åtgärdat. Kommunen ser över sina dammar och driftar dessa vid behov. Konakt med kommunekologen görs vid dessa uppröjningar för att säkerställa att det är ok (ex vid förekomst av grodor)
Strategi kring cykelvägar. Cykelstrategi antagen. Tekniska Hanterad Hanterad Cykelplan hösten 2017
Hantering av dagvatten. Vad är gjort? Problem kvarstår. Förslag: Avskärande dike? Privat dikningsföretag Hanterad Kvarstår
Belysning entrén till Löderup. Önskemål om att belysa träd vid entré till Löderup södra. Byalag Hanterad Ansök Fokus byarna
Utökad fritidsverksamhet. Inget har skett. Byalag Hanterad Uppmuntan och påtryckningar till Kultur/Fritid från byalaget
Multisportanläggning
Oklara gränstagningar vid nya tennisbanorna. Återplantering- vem gör vad? Buskar/Träd. Gångstigar (förankrade med kommunen). Tekniska Hanterad Gränsdragning klarlagt
Skyltar
Gamla skyltar ”Toalett” (Snickaregatan, Gyllerupsvägen). Tekniska Hanterad Hanterad
Tvättning av gatunamnsskyltar (Postgatan, Järnvägsgatan, eventuellt fler.) Tekniska Hanterad Är utfört sommaren 2018
Underhåll och skötsel
Vildvuxna häckar. Påminnelse om skötsel av häckar och dylikt längs cykelvägar och trottoarer – (Kampanj YA, kommunikatör YK, information). Fastighetsägarens ansvar
Ovårdade fastigheter. Föreläggande? Bygglov Löpande Problem kvarstår Inkomna/anmälda ärenden hanteras efter tillsynsplan
Ogräsrensning trottoarer Postgatan, Storgatan Fastighetsägaren Hanterad Kvarstår Ogräsrensning av rännsten sker löpande. Personal informerad.
Pergola vid boulebanan (Löderupsgården)
Upprensning Fastighet Hanterad Kvarstår Fastighet ansvarar för underhållet av denna yta. Stubbfräsning är beställd, kommer eventuellt göras december 2018, annars i början på nästa år.
Ogräsrensning Fastighet Löpande Kvarstår
Byalaget påbörjat arbetet
Stubbfräsning Fastighet Pågår Kvarstår
Asfaltering av Lädergatan
Problem med avrinning. Tekniska Delvis hanterad Kvarstår Vatten/avlopp krävs först innan asfaltering kan ske. Kantsten fixas december 2018
Utegym för seniorer
Vision Byalag Hanterad Ansök: Fokus byarna
Flyttning av lekplats Tekniska Hanterad Lekplats flyttad. Återstår plantering av buskar och återställande av mark. Kommer att ske våren 2018
Befintlig offentlig toalett
Ej tillgänglig. Låst. Permanentbyggnad. Vad finns i byggnaden? Svar: Toalett Fastighet Hanterad Byggnaden är stängd på grund av skadegörelse
Önskemål om öppning. Alternativ hyrtoaletter. Tekniska Hanterad Hanterad Hyrtoalett placerad vid multisportplatsen
Gamla tennisbanan
Förslag på ny boulebana. Grus och sarg krävs. Går inte att lägga på befintlig asfaltering. Måste rivas upp. Byalag Hanterad Ansök: Fokus byarna
Byalagsärende: LÖDERUP 2018 Ansvarig för att driva Är frågan hanterad eller kvarstår den till 2020? Kommentar
Ystads kommun/ avdelning Byalag Annan part Enligt kommunen Enligt byalaget
Lekplatsen och multisportanläggningen
Vad händer med f.d. lekplatsen? Trästolpe omgärdad av ogräs. Tekniska Hanterad Stolpe borttaget. Ogräs hanterat. Gräs är sått.
Mycket ogräs på lekplatsen Tekniska Hanterad
Asklåda till grillen Tekniska Hanterad Parkchefen meddelar att det inte finns asklåda till grillen
Önskemål om belysning av lekplats och gångvägar Tekniska Kvarstår Lekmiljöprogram håller på att tas fram. Belysningen hanteras där. Ingen budget i nuläget för belysning.
Trafiksäker övergång från skolan till multisportanläggningen Trafikverket Pågår Trafikverket ser positivt på förslaget och kommer tillsammans med kommunen titta på en lämplig lösning (svar 2018-11-15)
Södra dammen
Upprensning av nedfallna träd/grenar Tekniska Löpande Nedfallna träd/grenar främjar djurlivet. I nuläget kommer ingen uppresning att ske. Samma svar gäller CP 2018-11-22)
Centrumskylten
Syns inte när man kommer från Ystad. Tekniska Delvis hanterad Beskärning har gjorts. Ska göras mer. Skylt kommer att flyttas igen dec 2018 (svar 2018-11-15)
Löderupsgården
Utlovat tak på pergolan Fastighet Hanterad Inget vi har gett nått löfte om, detta berör nog boulebanan och inte äldreboendet
Borttagning av stubbe Fastighet Pågår Stubbfräsning är beställd och kommer förhoppningsvis redan göras i december 2018, annars i början av nästa år (svar 2018-11-19)
Förekomst/behov av skyddsrum i Löderup? MSB Hanterad Kommunen hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postgatan
Ogräs längs med rännsten Tekniska Löpande Ogräsrensing sker löpande. Personal är informerad.
Ogräs trottoar/tomtgräns Fastighetsägare Hanterad
Dammen vid Fabriksgatan
Flyttning av stängsel Tekniska Hanterad Stängslet kommer inte att flyttas enligt parkchefen
Upprensning sydvästra hörnet av Gyllerupsvägen Tekniska Löpande Uppröjning av dammar sker löpande. Ingen upprensning under 2018 kommer att ske. Samma svar gäller (parkchef 2018-11-22)
Fabriksgatan
Markering som sklijer gatan mot Lokalföreningens verksamhet Tekniska Pågår Linje kommer att målas december 2018

Info från provningen av Röda viner den 9:e februari 2018

Det blev som vanligt en trevlig kväll med 29 förväntansfulla provare, med ledning av Mats Aanesen fån Systembolaget, tidigare Löderupsbo för övrigt.

Vi provade denna gång endast viner av druvan Shiraz eller även kallad Syrah men från olika delar av världen.

nr 1 namn: Plan B, från södra Australien vid Perth pris 99 kr best nr 4501-01 tillverkat 2010 och håller 13,5 % beställningsvara, detta vin blev lite av favorit beroende på smak doft o pris.

Nr 2 Chateau de Campuget la Sommeliere, från Frankrike i Languedoc södra Frankrike pris 159 kr tilverkat 2013, 13,5 % beställningsvara, best nr 72803-01 passar bra till ostar o nötkött.

nr 3 Kevin Arnold Shiraz 2013 från Sydafrika pris 215 kr 14,5 % finns på lagerhyllan nr 6506-01
Passar bra till smakrika kötträtter av lamm, nöt eller vilt.

nr 4 Terre Syrah IGT `Bdp Y´ från Sicilien 13,5 % 2015 pris 176 kr nr 76785-01 passar bra till en stadig Lunch.

nr 5 Whispering Tree Syrah från Norra USA Washington State, vinmakare Gordon Hill, 14% beställningsvara nr 70860-01  125kr Passar bra till Lammracks eller grillade kötträtter av nöt.
Prisvärt med mogen medelfyllig smak med inslag av bär.

nr 6 St Joseph Dauvergne från Frankrike pris 189 kr 13,5 % nr 2875-01 Spännande inslag av bär och kryddor.

Sammanfattningsvis dessa viner kan lagras i 5-10 år och gå gärna in på Systebolagets sida där ni kan hitta mera uppgifter på beställningsnummer som ex restsockerhalt mm, beställ med fördel hos Handlarn på måndagen för hämtning fredag, bara som ett tips!

Mvh Kent Olsson

Vinprovningen 27/1 2017 resultat!

Vi fick en intressant och trevlig inblick i Italiens vin distrikt med fina bilder från vackra vingårdar, med ledning av Mats Aanesen, vi var 16 personer under provningen och provade 5 röda med div tilltugg emellan.

Manorossa Negroamaro nr 73828-01 från S Ö Italien 13,5 %  ett gott vin för 150 kr beställningsvara!

Musita Passocalcara nr 71793-01 från Sicilien 14,0 % från 2012 helt OK för 138 kr

Castelmare Amarone della Valpolicaella Classico nr 75707-01 15 % ett av de billigaste Amarone vinerna, 160 kr, liten varning bland finsmakarna ett bättre Amarone vin ligger på 200 och däröver.

Gattinara Nervi nr 70001-01 13,5 % Helt OK men 200 kr

Ser Lapo Riserva nr 2208-01 13 % < 3 gr socker, Chianti vin, gott för 150 kr

Tack för denna gång, vi kommer igen med provning om ett år förslagsvis Konjak o Calvados!
Resumé av Kent Olsson