Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag 14 juni 2023

Närvarande: Viktor Gunnarsson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund.

1) Formalia. Till mötesordförande valdes Bengt och till sekreterare Lennart.

2) Utvärdering av Nostalgitrippen 2023

Kent har ordet:

Det var nog tillräckligt med reklam.

Till nästa år vore det förnämligt med stående flaggor eller beachvimplar som visar på högtidligheterna. Förslagsvis 2 st.

Utöver Byalaget fanns Hembygdsföreningen, den Nyöppnade smedjan, Brandsprutan och Bokbussen representerade.

Rösträkningen fungerade tillfredsställande.

Reklamen brast i ett hänseende Infoblad borde ha funnits i större utsträckning vid Kaffebordet.

Gärna större reklam och infoblad i A1-format.

Burnouts är inte bra anser även däckreperatören, även om det är kul är det olagligt.

Anne har ordet:

Gärna Pressreleaser

Lotter i caféet

Beachflaggor

Tidsplanen behöver förkortas

Det saknas kvinnoperspektiv

Mat och dryck:

Antalet korvar som såldes av idrottsföreningen var cirka 850.

Kaffeserveringen svarade för 350 portioner kaffe och kaka.

Representerade:

Sponsorstavlan

Bokbussen

Byalaget

Hembygdsföreningen

Brandsprutan

MC-veteranerna

Cykelorkestern och CC and the Young Ones

Övriga har ordet och sammanfattning:

I stort höll hela mötet om det som framförts. Nostalgitrippen läggs till handlingarna som ett bra evenemang.

3) Grill och sommarfest för funktionärerna vid Nostalgitrippen.

Fredagen 21 augusti kl. 19 vid Multisportanläggenen.

Medhjälpare infinner sig 18.30 till 18.45.

Viktor eller Kent ansvarar för köttet. Ylva och Bengt för resten av det nödvändiga.

Kommentarer inaktiverade.