Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag 8 februari 2023

Närvarande: Viktor Gunnarsson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund.

1) Till mötesordförande valdes Bengt och till sekreterare Lennart.
2) Protokollet från föregående styrelsemöte:
– Informationsskylten om järnvägen i Löderup är färdig. Tillstånd till applicering på marken godkänd. Nu väntar vi bara på bättre väder för montering.
– Nu återstår skylten till den ursprungliga kyrkbyn. Ylva lovade att ringa Helene, för att höra om möjligheter till samtal kring skylten och dess innehåll.
– Belysningen till multi sportarenan är på gång. Elinstallationen är beställd hos Löderups elektriska.
– Om plantering söder om Bangatan. Ärendet får det vila, eftersom det är privat mark.
– Bänken på Storgatan, som uppfattas olämplig av en granne. Anne ska tala med honom.

3) Vårens händelser och rapporter:
–  Fredag den 3 mars, kl. 19 blir det provning av franska drycker. Calvados, Armangnac och Cocnac i Församlingshemmet. Preliminär avgift 250 kr. Enbart för medlemmar. Föranmälan till Kent eller Bengt.
– Byalagsstämma kommer hållas fredag 21 april, kl. 19. Tillsammans med de vanliga årsmötesförhandlingarna kommer det vara lite extra. Det är 20-årsjubileum för Byalaget, så förhoppningsvis några återblickar och några filmer.
– Informationskväll för nyinflyttade kommer hållas i april.
– Personligt utskick, dvs ett blad om vårens aktiviteter och inbetalningskort kommer stoppas i medlemmarnas brevlådor, kommer ske i första veckan av april.

– Kommunen har utlyst ett samhällsbyggnadsbidrag, ansökan senast 14 april. Vi kommer söka 10 tkr för inköp av tre nya större blomkrukor. De nuvarande som finns i byn har åldrats, eventuellt sparkats på.
– I Glemmingebro anordnas en familjedag 14 maj. Vi är tillfrågade om idéer och medhjälp. Vi hjälper till, men idéerna var tunnsådda. Så kreativitet gäller.

– Måndag den 6 mars kl. 18 vill bibliotekschefen i kommunen möta styrelsen i biblioteket. Något vi inte får glömma är en gammal önskan om att bokbussen ska finnas tillhands vid Nostalgitrippen 6 juni.
– Ödehus ska eller bör anmälas till kommunen. Mer information finns på kommunens hemsida.

– Kommunen har även utlyst ett Landsbygdspris a 10 tkr till lämplig person. Mer information finns på kommunens hemsida.

– Bengt har åter kontaktat ägaren till tomten i korsningen Bangatan/Storgatan för att förhöra sig om eventuella förbättringar av tomtens skick.

– Diskussion kring studiebesök och mat. En möjlighet vore att besöka affärersverksamheten hos Henrik Hagman alternativt Lina Kringstad Larsson och avsluta med måltid hos Thai matstället på Storgatan.

4) Nästa styrelsemöte kommer att ske efter träffen med bibliotekschefen måndagen 6 mars.

Vid tangenterna Lennart

Kommentarer inaktiverade.