Styrelsemöte Byalaget Löderup 2010-02-22

Styrelsemöte Byalaget Löderup 25 feb 2010-03-22 Närvarande: Karin Lindberg, Karin Mattsson, Bengt Olhagen, Göran Göransson och Kent Olsson. Barnflykting mottagningens tidigare infomöte 18/2 kändes positivt tyckte föreståndare Gabriella … eventuellt kommer ett senare möte att ordnas på mottagningen! Angående gamla … Läs mer

Styrelsemöte Byalaget Löderup 2010-01-21

Styrelsemöte Byalaget Löderup 21:e jan 2010 Närvarande: Karin Lindberg, Karin Mattsson, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Mötet inleddes med diskussion om uppgifter om brandstationens framtid. Vi inväntar överläggningarna mellan Kommunernas samarbete, som kommer att avgöra budgeten för verksamheten. … Läs mer

Styrelsemöte 2008-09-07

2008-09-07 Byalaget 2008-09-07 styrelsemöte Löderups bibliotek Deltagare: Göran Göransson, Harriette Wiebe, Karin Mattsson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Gula Huset rundvandring, först till våren. Leaderprojekt disskuterades, inför mötet 22/9 även samrådsmöte 15 00 nya Rådhuset. Fiberoptik till hushåll, intresse av … Läs mer

Byastämma Löderups byalag 2008-04-10

2008-04-10 Byastämma Löderups byalag 10:e april>7B> Löderups skolas matsal 36 personer närvarande. § 1 Mötet öppnas av Göran Göransson. § 2 Dagordningen fastställd. § 3 Till ordförande för stämman valdes Göran Göransson och sekreterare för stämman Kent Olsson. Stämmans justerare: … Läs mer

Styrelsemöte 2008-02-07

2008-02-07 Byalaget Löderup Styrelsemöte 7/2 -08 Närvarande: Harriet Wiebe , Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Samarbete med andra föreningar diskuterades, då Hembygdsföreningen visat intresse i gemensamt bekosta ex föreläsare eller underhållare, de ska diskutera detta vid sitt årsmöte … Läs mer