Byastämma Löderups byalag 2008-04-10

2008-04-10 Byastämma Löderups byalag 10:e april>7B> Löderups skolas matsal 36 personer närvarande. § 1 Mötet öppnas av Göran Göransson. § 2 Dagordningen fastställd. § 3 Till ordförande för stämman valdes Göran Göransson och sekreterare för stämman Kent Olsson. Stämmans justerare: … Läs mer

Styrelsemöte 2008-02-07

2008-02-07 Byalaget Löderup Styrelsemöte 7/2 -08 Närvarande: Harriet Wiebe , Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Samarbete med andra föreningar diskuterades, då Hembygdsföreningen visat intresse i gemensamt bekosta ex föreläsare eller underhållare, de ska diskutera detta vid sitt årsmöte … Läs mer

Byalagsmöte 2008-01-10

10/1 2008 Byalagsmöte 10/1 – 08 Närvarande Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen Hans Ferm, Lennart Söderlund och Kent Olsson. Diskussion: mötet med Vägverket 5:e okt. Alle’ o torgplaner vid korsning Storgat-Snickaregatan. Gamla skolan i korsningens framtid, och den bristande … Läs mer

Byaplanmöte 2007-01-25

07 01 25 25/1 Byaplanmöte Löderups byalag 14 deltagare fler beräknas komma med efterhand, då planen måste vara brett förankrad. Genomgång, vad är byaplan av Göran. 4 område som vi ska börja jobba med. Tidigare detaljplan uppföljning Torg Storgatan, allé … Läs mer

2007-09-25

25/9 2007 Löderups skolas tillbyggnadsplaner för 2008, enligt Lars Ericsson Områdeschef. Info från föräldraföreningens årsmöte 25/9 Vi fick se ritningar av tillbyggnaden som kommer att bli ca 600 m2. Nuvarande matsal kommer att byggas om till storkök som därmed är … Läs mer