Styrelsemöte 2010-03-29

Byalagets styrelsemöte 29/3 Löderup Närvaro: Karin Lindberg, Karin Mattsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson och Göran Göransson. Fråga från barnflyktingmottagningen om nytt infomöte, vi tackar nej eftersom inget nytt framkommit ännu, vi kan ta det senare. Svar på gamla skolans framtid … Läs mer

Styrelsemöte Byalaget Löderup 2010-02-22

Styrelsemöte Byalaget Löderup 25 feb 2010-03-22 Närvarande: Karin Lindberg, Karin Mattsson, Bengt Olhagen, Göran Göransson och Kent Olsson. Barnflykting mottagningens tidigare infomöte 18/2 kändes positivt tyckte föreståndare Gabriella … eventuellt kommer ett senare möte att ordnas på mottagningen! Angående gamla … Läs mer

Styrelsemöte Byalaget Löderup 2010-01-21

Styrelsemöte Byalaget Löderup 21:e jan 2010 Närvarande: Karin Lindberg, Karin Mattsson, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Mötet inleddes med diskussion om uppgifter om brandstationens framtid. Vi inväntar överläggningarna mellan Kommunernas samarbete, som kommer att avgöra budgeten för verksamheten. … Läs mer

Styrelsemöte 2008-09-07

2008-09-07 Byalaget 2008-09-07 styrelsemöte Löderups bibliotek Deltagare: Göran Göransson, Harriette Wiebe, Karin Mattsson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Gula Huset rundvandring, först till våren. Leaderprojekt disskuterades, inför mötet 22/9 även samrådsmöte 15 00 nya Rådhuset. Fiberoptik till hushåll, intresse av … Läs mer

Byastämma Löderups byalag 2008-04-10

2008-04-10 Byastämma Löderups byalag 10:e april>7B> Löderups skolas matsal 36 personer närvarande. § 1 Mötet öppnas av Göran Göransson. § 2 Dagordningen fastställd. § 3 Till ordförande för stämman valdes Göran Göransson och sekreterare för stämman Kent Olsson. Stämmans justerare: … Läs mer