Löderup Frivilliga Brandkår!

  l Seniorernas hus ”Löderupsgården” finns ett litet museum eller dokumentation över Löderups Frivilliga Brandkår. Löderups Frivilliga Brandkår bildades 10 maj 1903 och är södra Skånes äldsta landsortsbrandkår. Startskottet eller eldsvådan som startade organisationen, var en förödande brand i Betty … Läs mer

Styrelsemöte 27 febr 2014

Närvarande Göran Göransson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Karin Lindberg, Kent Olsson  och Siri Greger. Föregående protokoll! Inbetalningskort medföljde senste utskicket och det ser lovande ut då 72medlemmar redan betalat sin medlemsavgift tills dags dato och fler är på väg att … Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 3:e Oktober 2013

§1. Närvarande: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Lennart Söderlund och    Siri Greger. §2. Föregående protokoll: Kulturbidraget för 2014 är sökt hos Ystads kommun, Kultur och utbildning.Vi har sökt  25.000 kr för nästa års kulturevenemang. Siri får i uppdrag … Läs mer