Löderup Frivilliga Brandkår!

 

l Seniorernas hus ”Löderupsgården” finns ett litet museum eller dokumentation över Löderups Frivilliga Brandkår. Löderups Frivilliga Brandkår bildades 10 maj 1903 och är södra Skånes äldsta landsortsbrandkår.

Startskottet eller eldsvådan som startade organisationen, var en förödande brand i Betty Hanssons bostad tillika handelsbod en vinternatt 1903. Man strålade samman och alla i byn ställde upp. På det sättet blev brandkåren till. Det var grosshandlare Nils A. Andersson som var ägare till köpmansgården, som tog initiativet till att starta brandkåren och drog upp riktlinjerna till denna.

Frågan vid sammankallande mötet var: Ska vi ha en Frivillig Brandkår i Löderup? Denna fråga besvarades med ett enhälligt JA; 66 personer tecknade sig som medlemmar att under 5 år erlägga högst 50 öre och minst 30 öre av brandförsäkringsbeloppet på 1000 kronor. Den första styrelsen bestod av ordförande grosshandlare Nils A. Andersson, sekreterare Oscar Svensson, övriga ledamöter var skomakarmästare J.S Liegnell, stationsinspektör H.F Ohlin.

Utställningen finns att beskåda på Löderupsgården!

Väl mött!

Kommentarer inaktiverade.