Styrelsemöte Löderups byalag 3 januari -13

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson,  Harriet Wiebe och Karin Lindberg. Beslut: Årsmöte prel. 21 mars. Stadsträdgårdmästare Ulf Andersson talar om ”Hur kan samhället förskönas”? Byalagsråds-årsmöte 28/1 18.30 i Gamla rådhuset, Bengt går, samt framför inbjudan från … Läs mer

Styrelsemöte Löderups byalag 23/8 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Siri Grege, Harriet Wiebe och Karin Lindberg. Beslut:                                                     Lars Yngves kåseri blir den 3 oktober kl 19 i Kåseberga idrottsvilla, Bengt bokar. Hagestads- Kåsebergas- och Löderups byalag samverkar. Kostnad, 5000 … Läs mer