Protokoll från Byavandring i Löderup 2012-08-14

Deltagare:

Ystads kommun

Ewa Alwén, Henrik Berven, Christel Jönsson, Kristina Jönsson, Kent Mårtensson

Löderups Byalag

Siri Greger, Bengt Olhagen, Harriet Wiebe

 

 

Följande frågor togs upp:

 

  1. Skyltning      till Biblioteket. Otillräcklig inom skolområdet.
  2. Försköning      av byns genomfart. Gallring av skogsdunge vid bäcken, ersättning av bänkar      som tagits bort, planteringar mm.
  3. Hastighetsbegränsning      till 40 km/tim i byn.
  4. Eftersom      hundlatriner ej utplaceras utanför Ystad, behövs papperskorgar, en vid      vart grönområde vid dammarna.
  5. Stoppförbud      (utom för varuleveranser) behövs utanför Handlar’n
  6. Översvämningsproblem      i norra delen av byn även på sommaren vid häftiga regn.
  7. Tennisbanan      behöver rustas upp.
  8. Fabriksgatan      behöver en avskiljning med plantering mot Lokalföreningen, begränsad      utfart enligt detaljplanen.
  9. Asfaltering      av Lädergatan är fn ej prioriterad i kommunens planering. Omprövning      begäres.

Kommentarer inaktiverade.