Styrelsemöte Löderups byalag 23/8 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Siri Grege, Harriet Wiebe och Karin Lindberg.

Beslut:                                                     Lars Yngves kåseri blir den 3 oktober kl 19 i Kåseberga idrottsvilla, Bengt bokar. Hagestads- Kåsebergas- och Löderups byalag samverkar. Kostnad, 5000 skr + moms och ev. lokalhyra. Kaffe serveras och hjälp från varje byalag önskas. Siri och Harriet anmälde sitt intresse. Inträdets avgift ej bestämt. Byalagen delar på vinst eller förlust.

Information:                    Löderups- boken snart klar för tryckning, nytt möte inbokat hos Torsten.

Byavandringen, Bil. skickas med.

Vinprovning med mousserande vin, nytt förslag 16/ 11  kl 19  med  Mats Aanesen.

Siri provar att söka bidrag från kultur och utbildningsnämnden till kulturevenemang år 2013.

Nominering av Magnus till årets företagare YA från byalagets styrelse.

Nästa utskick 18 september.

Uppdatera strul med mail. Jag inventerar problem.

Nästa styrelsemöte 4 oktober kl. 19 på biblioteket.

Vid pennan Karin

Kommentarer inaktiverade.