Styrelsemöte Löderups byalag 14/6 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Siri Greger och Karin Lindberg.

Från föregående möte diskuterades angående Lars Yngves föredrag inför hösten. Ekonomisk hjälp från studieförbund, samt samverkan med Hagestads och Kåsebergas byalag. Göran Göransson tog på sig uppgiften att utreda och samverka.

6/6 dagen hade fint väder och många besökare. Alla unnade Bengt en härlig seglats, men det kanske inte måste bli alla år. Särskilt Helga saknade sin Man.

Nostalgitripp diskussion inför nästa år.

Kent undersöker banderoller till volontärer och diskuterar förskjutning av tider med Simrishamns veteran-bilsutställning.

Mer skyltat. Annonseras också i Vad händer. Det går att göra även tidigare om det inte hinns med.

Information:

Placeringslista av vinster som delats ut finns på Löderups byalags hemsida. Ca 110 ekipage deltog. Löderups-boken kommer snart ut och Byahornet kommer att stå i församlingshemmet.

Utskick:       Grillafton 29 juli kl. 19.00 vid grillplatsen södra dammen. Kent och Bengt hjälps åt. (Medhjälpare inbjudes).

Tacka sponsorer

Fibernät okt??? östra delen

Byavandring 14 aug. kl. 13.00 samling vid fjärrvärmeverket. Översvämning, försköning, stoppförbud utanför Handlarn och skolans framtid.

Nästa möte 30 maj kl. 19 på Kents kontor, 14 juni kl. 18 i biblioteket och 2 aug i bibloteket.

Vid pennan Karin

Kommentarer inaktiverade.