Styrelsemöte Löderups byalag 14/5 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Benny Karlsson, Siri Greger och Karin Lindberg.

Rapport från byalagsrådet:

Sveriges landsbygdsriksdag äger rum i Blekinge V 36. Anmäl intresse snarast.
Anmälan om byalagsvandring. Bengt tar på sig uppdraget.

Nostalgitripp, diskussion och arbetsfördelning.

Kent har kommit långt i marknadsföringen. Ca 40 företag finns på sponsringslistan delas ut till Kent, Göran, Benny och Karin för att få in sponsring till priserna. Meddela Kent när ditt uppdrag är klart.

Bengt skriver 200 kaffebiljetter och klassindelning. Levererar kaffe, termosar, engångsmaterial, socker och te m.m. Kan tyvärr inte delta.

Una skriver Diplom. Korvvagn som tidigare, samt musik.

Nytt för i år: en jury bestående av 3 pers. Ingvar Olsson, Ulf Sturesson och från Dalby Lars Jönsson. Publikens röster som tidigare.

I kaffeserveringen deltar Una, Helga, Harriet, Hillevi och Karin. Hanna kan tyvärr inte delta. 300 personer beräknas det till. Karin m. handlar mjölk och kakor, bakar kanelsnäckor, kanske Una också bakar.

Reflexvästar diskuterades.

Inbjudan till Löderupsbor från ungdomsboendet fest 25 maj kl. 18.00

Evenemang under planering med Kåseberga och Hagestad. Lars Yngve

 

Nytt möte 30 maj kl. 19 på Kents kontor.

Nästa möte 14 juni kl. 19 i biblioteket.

Vid pennan Karin

Kommentarer inaktiverade.