Österlen Lyser Lördag 31 okt

Byalaget tänder, när det mörknar, 200 marschaller utmed Storgatan från Kyrka till Kyrka. Kl 18 – 19 bjuder bjuder vi på Gulaschsoppa vid Lokalföreningen på Storgatan! Alla Hjärtligt Välkomna Lys gärna upp era hus och trädgårdar! … Läs mer

Byalagsstämma Löderups Byalag 2020-07-01

1. Stämman öppnas av Bengt Olhagen. 2. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen. 3. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Anita Ecorcheville och Ragnar Lundgren. 4. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns. 5. Verksamhetsberättelsen … Läs mer

Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020.

Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020. Utomhus vid Boulebanan med behörigt avstånd mellan deltagarna. Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund. Bysamfälligheten. Då det … Läs mer