Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag 16 augusti 2021.

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.  Formalia Byalagets ordförande Bengt förklarade mötet öppnat. Till dagens ordförande utsågs densamme och till mötets sekreterare valdes Lennart.  Rapporter – Belysningen vid multisportanläggningen. Denna … Läs mer

Förslag till nytt UTEGYM!

Tisdagen 7:e september kl 18 00 kan intresserade mötas på grillplatsen vid Nytorgsgatan. Ystads kommuns landskapsarkitekt Terese Waldehov samt någon från parkavdelningen informerar om det planerade utegymmet. Kom och deltag! … Läs mer