Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte torsdag 20 maj januari 2024

Närvarande: Henrik Berggren, Viktor Gunnarsson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Lina Kringstad, Anne Landin, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

  • 1 Mötets öppnande

Anne valdes till mötesordförande, Lennart till sekreterare.

  • 2 Val av justeringsperson

Henrik valdes till justerare

  • 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes till den föreslagna

  • 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

  • 5 Utvärdering av familjedagen

Antalet besökare uppskattades av Kenneth Ovesson till ca 500. Positivt. Utställarna, inklusive biblioteket, var nöjda och önskade komma tillbaka nästa år. Barnen uppskattade 1) Hoppborgen 2) Ansiktsmålningen 3) Allt det övriga. Det enda klagomålet jag kunde notera var att det kanske behövdes en bättre ljudanläggning till teaterföreställningen. Och att det inte blev någon popcorn-maskin. Det ekonomiska utfallet får utvärderas vid senare tillfälle. Och ett speciellt tack till Lina!

  • 6 Plantering av sommarblommor

Anne och Lennart lovade uppfylla uppdraget.

  • 7 Nostagitrippen (förslag på program och informationsutskick bifogas)

Protollet följer i stort Annes tidigare utskick, för mer information se det utskicket.

Kommunikationen sköts av Anne, Kent, Victor och Henrik tar hand om YA, Benny lägger i på internetsidor. Lina ordnar blommor.

5 juni sätts tältet upp kl 18, bord och bänkar körs 18.30.

Incheckningen sköts av Benny, Mette, Janne, Urban, m.fl.

Röstning sker i Kaffetältet för en tjuga. Kent och Anne räknar rösterna. Kaffetältet sköts av Ylva, Lennart, Helga, Bengt.

Barnteater 11-12. Musik mellan 12-13 utan paus. Vinnarna ställer upp sig till parad vid 13.

Kl. 14 rivs tältet.

Sedan töms nostalgiområdet.

  • 8 Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer ske fredag den 19:e juni hemma hos Viktor kl. 18.

  • 9 Övriga frågor

Henrik reste frågan om mer aktiviteter liknande vinprovningen, som enkel pubkväll. Det stora problemet är lämplig lokal.

  • 10 Mötets avslutande

Mötet avslutades vid 22-tiden.

Anne Landin                                             Lennart Söderlund                                   Henrik Berggren

Ordförande                                              Sekreterare                                              Justerare

 

Kommentarer inaktiverade.