Byastämma Löderups byalag 2008-04-10

2008-04-10
Byastämma Löderups byalag 10:e april>7B>
Löderups skolas matsal 36 personer närvarande.

§ 1 Mötet öppnas av Göran Göransson.

§ 2 Dagordningen fastställd.

§ 3 Till ordförande för stämman valdes Göran Göransson och sekreterare för stämman Kent Olsson. Stämmans justerare: Hans Ferm och Tore Nilsson.

§ 4 Stämmans kallelse enligt stadgar godkändes.

§ 5 Föredragande av årsberättelse gjordes av Göran Göransson. Och ekonomisk rapport av Bengt Olhagen.

§ 6 Bengt läste upp revisionsberättelse, som tillstyrktes.

§ 7 Årsberättelse och ekonomisk rapport lästes upp, och godkändes.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen, beviljades.

§ 9 Till ordförande för ett år valdes Göran Göransson .

§ 10 Val av övrig styrelse: Sedan förra stämman valda för ytterligare ett år: Pernilla Magnusson, Bengt Olhagen och Kent Olsson. Nyval för 2 år : Karin Lindberg, Karin Mattsson (Snickargatan) och Harriette Wiebe. Nyval för 1 år : vakant.

§ 11 Val av Revisor : Sven Hansson.

§ 12 Val av valberedning : Hanna Nilsson, Karin Mattsson ( Prästgatan) och Lennart Söderlund.

§ 13 Medlemsavgiften bestämdes till 75 kr / år en ökning från tidigare 50 kr. § 14 Övriga frågor : Boule spelet börjar måndagen 12 maj 18 30. Låna mera böcker, för bibliotekets överlevnad. Föräldraföreningen informerade om läget med förskola /skola! Information om kommande verksamhet bland annat Sillakademin, som vi tänkte ha till hösten.

§ 15 Stämman avslutades och alla lät sig väl smaka av ost kex o vin mm.

Mats Theselius berättade om sin verksamhet genom åren till allas intresse och tog del av några böcker som Mats utgivit .

Protokollförare : Kent Olsson sekreterare.

Justerare Hans Ferm Tore Nilsson

Kommentarer inaktiverade.