Styrelsemöte Byalaget Löderup 2008-08-13

Styrelsemöte Byalaget Löderup 13/8 – 08

Plats : Hemma hos Göran Göransson Deltagande : Harriette Wiebe, Karin Mattsson, Hans Ferm, Bengt Olhagen, Göran Göransson och Kent Olsson.

Nationaldagsfirandet: bra 102 personer, uppskattat musikaliskt framförande av Brant och Nicolaidis.
Nästa år ska vi bjuda in service huset med personal och bjuda kaffe.

 

Grillkvällen på Café’ o Rum samlade 22 ätande, trevlig kväll.

Olas trädgård samlade över 20 personer.

Träff hos Gula huset planeras i höst!

Skicka in skrivelser och mejl till gruppledande politiker om behovet av förskoleutbyggnad inför mötet 21/8.

Byavandring 3/9
Att ta upp:
Skolan.
Bibliotekets pentry,
Storgatans trafik utanför Handlarn,
Alle o utsmyckningar,
Fabriksgatans avgränsning.
Asfaltering.
Parkering vid servicehuset.
Tomter för nybyggnation.
Rensning av s utjämningsmagasin.
Cykelvägar.
Fördjupad översiktsplan.

Hans Ferm tar upp rabatt på företag för byalagets medlemmar, för att öka intresset att bli medlem i byalaget.

Arrangemang med sillakademin, planeras vidare.

Nästa möte ändrat till 7/9 Biblioteket 19 00

Vid protokollet Kent Olsson sekreterare.

Kommentarer inaktiverade.