Styrelsemöte 2008-02-07

2008-02-07
Byalaget Löderup Styrelsemöte 7/2 -08

Närvarande: Harriet Wiebe , Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson.

Samarbete med andra föreningar diskuterades, då Hembygdsföreningen visat intresse i gemensamt bekosta ex föreläsare eller underhållare, de ska diskutera detta vid sitt årsmöte 27/3.

Röda korset skulle diskutera liknande samarbete 26/2 vid årsmötet.

Föräldraföreningen är tillfrågad och är intresserad i samarbete med underhållning eller föreläsning.

Vårt årsmöte kommer att bli en torsdag 3/4 eller 10/4.

Per Larsson kommer att höra av sig tidigt under våren om material till grillplats vid södra dammen.

Byabussar och något nytt kallat närtrafik är på gång mer information kommer!

Förskolebyggnaderna diskuterades och ett möte om detta med Ronny Nilsen, Göran o Kent.

Byalagen tillfrågas om policy att skydda kusten ett 38 sidigt kompendium bifogas, vi ska försöka svara!

Förslag på samarbete med Hembygdsföreningen är berättelse om Anna Q , filmstjärna från Ystad i Hollywood ca1920 av
Per Sjöberg.

Nästa Möte torsdag 6/3 19 00.

Anteckningar av Kent Olsson sekreterare.

Kommentarer inaktiverade.