Byalagsmöte 2008-01-10

10/1 2008
Byalagsmöte 10/1 – 08

Närvarande Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen Hans Ferm, Lennart Söderlund och Kent Olsson.

Diskussion: mötet med Vägverket 5:e okt. Alle’ o torgplaner vid korsning Storgat-Snickaregatan.
Gamla skolan i korsningens framtid, och den bristande informationen från Kommunen i samband med de hastiga planerna på tillbyggnad av skolan.

Diskussion förra mötets frågor

Tänkta arrangemang som diskuteras:

Humorkväll med Jan Kilman

Tor Morisse Boka tid torsdag i februari.

Polen spec Kjell-Albin Abrahamsson.

Sillakademin sill med snaps.

Årsmöte undersöka lämpligt datum!

Föredrag Hans ferm : enkät med föranmälda hembesök !

Nästa möte 7/2

Anteckningar av Kent Olsson sekreterare

Kommentarer inaktiverade.