Byaplanmöte 2007-01-25

07 01 25
25/1 Byaplanmöte Löderups byalag

14 deltagare fler beräknas komma med efterhand, då planen måste vara brett förankrad.

Genomgång, vad är byaplan av Göran.

4 område som vi ska börja jobba med.

Tidigare detaljplan uppföljning

Torg

Storgatan, allé

Bebyggelse o befolkning

 

Skola o fritids önskar vi att föräldraföreningen jobbar med.

Andra område för senare arbete.

Servicehem, läkare o kringmiljö, kommunikationer.
Rekreationsområde s damm, cykelvägar.
Natur o landskap, bevarandeplan, bymuseum.
Näringsliv o föreningsliv.

Byalagsstämma 29/3:e

Byaplanen jobbar vi med var 14:e dag.

Nästa byaplan möte alltså 8/2 19 00 Biblioteket.

Anteckningar av Kent Olsson sekr.

 

Kommentarer inaktiverade.