2007-09-25

25/9 2007
Löderups skolas tillbyggnadsplaner för 2008, enligt Lars Ericsson Områdeschef.

Info från föräldraföreningens årsmöte 25/9

Vi fick se ritningar av tillbyggnaden som kommer att bli ca 600 m2.

Nuvarande matsal kommer att byggas om till storkök som därmed är ok att laga till mat från grunden vilket nuvarande inte är, en ny matsal kommer att läggas vägg i vägg längs nuvarande matsal, ha öppet upp i taknocken och plats till 90 personer och en scen kommer att finnas här.
Nya förskolan kommer sedan att fortsätta ut från denna byggnaden formen blir ett L, den kommer att nå bort mot sporthallen med ett avstånd på ca 5-6 m.
Väster om denna kommer en lekpark för förskolebarnen att finnas, med bullerplank utmed häcken vid vägen. Söder om kommer modulerna att tas bort och bli P och rum för sortering
av sopor även ventilationen kommer att byggas här.

Byggnaderna kommer att utföras med träpanel.
Fönster på skolan 1-6 östra sidan kommer att bytas ut under våren!

Gamla skolan i korsningen och fritidsgården kommer att styckas av vid häcken med staket och säljas!
Även fritids, röda skolan kommer att säljas då en ny panncentral är byggd då denna finns i denna byggnad i dag.

Fritids kommer att inrättas i gula skolans lediga eller reservlokaler!

Grundförberedelser schaktning mm kommer att starta innan kommande julhelg, byggnaderna ska stå klara augusti nästa år.

Minnesanteckningar av Kent Olsson byalags repr föräldraföreningen.

Kommentarer inaktiverade.