Byalagsmöte 2007-09-09

9/9 2007
2007 9/9 Löderups byalag möte

Plats biblioteket.
Närvarande: Pernilla Magnusson, Harriet Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson.

Genomgång förra mötets punkter:
Boken om Löderups omnejd kommer troligen först till våren.

Möte med Vägverket: ändrat datum, förslag 21:e, 28:e sept. eller 5:e okt. Bengt kollar.

Inflyttar infokväll 8:e nov.

Pubkväll stryks!

Planer om skolan, info kommer snart!

Dikuterade Fritidsgårdarnas resa till Berlin för att besöka Saxenhausen konsentationslägeret.
De önskar sponsring till detta!
Vi skulle ev kunna bistå en del i utbyte mot en berättarkväll med reseskildring, Göran kollar.

Disk angående Ale stenar ( se förra protokollet)

Genomgång av plankartor över Löderup ang. Mötet med Vägvrket!

Nästa möte torsdagen 18:e oktober.

Anteckningar av Kent Olsson sekr. 2007 12/9

 

Kommentarer inaktiverade.