Byalagsmöte 2007-08-23

23/8 – 07
Byalagsmöte 23/8 2007

Plats : hemma hos Göran Göransson
Närvarande: Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson.

Genomgång av förra mötes protokoll:
Boken om Löderup med omnejd ej riktigt klar.
Byaplanritningar ordnade.
Möte med Vägverket: vi föreslår 24/9 15 00 i biblioteket.
Nationaldagsfirandet välbesökt, men vi kommer att ändra konceptet något för att attrahera en bredare publik och därför söka sponsorer till nästa år.

Infokväll för nyinflyttade tors. 8:e nov.

Byaplan möte med Pernilla måndagen 10/9 19 00 biblioteket.
Att ta upp med Vägverket: parkering vid affär? Lastzon, fart, plantering, återskapa alle’

Pubkväll: Bengt diskuterar med Börge.

Nytt om skola: info från föräldramöte, ny förskola ska byggas vid parkeringen ihop med matsalen bort mot sporthallen, nytt kök och matsal i denna.
Gamla skolan vid korsningen ska styckas av och säljas, så även fritidsgården som man vill hitta en plats till i byn.
Modulerna flyttas och här blir parkering, allt detta ska vara klart nästa höst!

Kåseberga byalag behöver ev hjälp med Ale Stenar som år en angelägenhet för alla i dess närhet, då här kommer hit minst 700 tusen besökare om året till detta monument.

Byalagsrådet har möte i Tommarp denna gång.

Cykelvägar måste prioriteras mer!

Tematräffar: Våra godbitar i och runt Löderup.

Mötesprotokoll av Kent Olsson sekr.

Kommentarer inaktiverade.