Byalagsmöte 2007-05-15

15/5 -07
Löderups byalag möte 15:e maj 07

Närvarande: Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen, Börge Schönbeck o Kent Olsson.

Mötet öppnades av Göran, vi konstaterade att visningen av antikt glas i Gula huset 23/5 är fulltecknad 16 personer.

Boule banorna är nu iordningställda och spelet kan börja den 21/5, alla är välkomna.

6/6 firar vi Sveriges Nationaldag kl.16 00.
Vi förbereder detta, Scouterna kommer o troligen Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen, Kent tar kontakt med Jörgen Gunnarsson.
3-4 st. från kyrkokören, Göran tar fram allsångsblad.
Knut Ohlsson kommer med dragspel och Kent fixar med ljudanläggning.

Infoblad ska delas ut kring 30/5 om detta och Boule.

Boken om Löderups Historia med omnejd behöver sponsring Göran kollar om någon kan tänka sig att stödja detta, det ska tryckas minst 300 ex minimum 45 000 Kr, men helst fler.

Bengt ska försöka ta upp skapandet av en grillplats vid södra dammen som vi utlovades vid byavandringen i höstas.

Vi kommer att försöka att ordna en grillkväll i sommar om det blir någon grillplats, annars får vi lösa det på annat vis.

Rune Lätt önskar att vi ordnar en Engelsk Pubkväll där han underhåller på piano, detta får då bli på Violen i början av september då man har mindre inbokat.

Några mindre återvinningsstationer i Kommunen kan komma att läggas ner vid omförhandling!

Löderups centrala toalett stängd, Harriette undersöker detta.
Några har klagat över buller som startar kl. 5 på morgnarna från foderanläggningen, de har själva tagit upp detta med ledningen för verksamheten, vi avvaktar resultat.

Nästa möte hålles hos Harriette, Stärkelsegatan 1 C den 6/6 14 00 sedan förbereder vi Nationaldagsfirandet!

Mötesanteckningar av Kent Olsson, sekreterare

 

Kommentarer inaktiverade.