Styrelsemöte 2006-09-11

2006-09-11
31/8-06 Löderups byalag Styrelsemöte
Närvarande: Göran Göransson, Harriet Wiebe , Bengt Olhagen o Kent Olsson.
Plats: Bibliotek och trevligt avslut hemma hos Göran och Una Göransson.

 

Genomgång av senaste protokoll.

 

Sommarfesten ingen höjdare med endast 30 personer på plats, men de flesta njöt av den fantastiska spelningen som Blouestone genomförde.
Sommarfesten får göra uppehåll eller genomföras på helt andra former, kanske en enkel grillkväll!

 

Visning av Olas trädgård har varit väldigt positivt och bör återkomma i juni nästa år.

 

Kommande aktiviteter:

Oktober :Visning av glas och dess historia Gula Huset inget datum bestämt.

 

Innflyttarkväll för de som flyttat in 05 och senare för lite info och fika för att skapa
kontakter och ev. hjälpa oss med byaplanen mm.
Göran fixar adresser, viktigt att hela styrelsen kommer.

 

November : Historiekväll om karnevalerna och arbetet runtomkring detta. Gunnar Persson
Nils-Ove Svensson och Curt Lasson med lite bilder.

 

Stormöte angående byaplan v 45-46

 

Österlen lyser Allhelgon helg.

Julskyltning , Kent kollar

Utskick: datum ej bestämt.
Förslag på en bussresa kanske med annat byalag till ex Köpenhamn? Jan-feb.
Övrigt: Skylten välkommen till Löderup från söder börjar bli dålig på texten, lossnar.
Fart display går kanske att få hit en dag nästa år, segt! För att se om medelhastigheten
sjunker.
Vill man själv köpa går en sådan på 60 000, alltså en affär för vägverket som ansvarar
För Storgatan!

 

Byavandring: tis. 5/9 14 00 Lokalföreningen!
Byalagsrådsmöte 30:e okt 18 30 Bromma bygdegård.

 

Saker att ta upp på byavandring tis. 5/9 kl. 14 00-15 00
Källsortering bra, men ingen mjukplast återvinning.
Torgmiljö var och när lovat för flera år sedan!
Grillplats med bord och bänkar, gärna med skärmtak på grönområdet vid södra vattenmagasinet.
Forts Byalagsmöte 31/9 06
Ödetomt vid ån rensas upp kommunal mark.
Marknadsföring av tomter, för en positiv befolkningsökning och bra serviceutbud.
Underhåll av vatten och avloppsledningar
Skolområde och dess utveckling?
Byabuss söndagskvällar
Datum för händelser!

10/10 19 00 Nästa styrelsemöte på biblioteket.

 

26/10 Nyinflyttar kväll

samma vecka Glas visning
30/10 Byalagsrådsmöte Bromma bygdegård 18 30.

 

Vi har fått en mall för att utarbeta en Byaplan!

 

Mötesanteckningar av Kent Olsson sekr. Justerare: Bengt Olhagen

 

Kommentarer inaktiverade.