Styrelsemöte 2006-10-19

2006-10-19
Byalaget 19/10-06 Styrelsemöte Löderup. Biblioteket 19 00

 

 

Närvarande: Göran Göransson, Bengt Olhagen, Kent Olsson och Pernilla Magnusson.

 

 

Pernilla, sambo med Mats Theselius kommer att hjälpa oss med delar av att utveckla byaplanen.

 

 

Visning av glashistoria på Gula huset kommer att bli i början av december.

 

 

Inflyttarkväll ska vi ha 16/11 19 00 biblioteket fika bjuds, vi avstämmer 26/10 18 00 om namn o adresser till inbjudan.

 

 

Historiekväll skjuts upp till efter nyår och ersätts i stället med en presentation av den snart tryckta sammanfattningen om Löderup som Ystad Allehanda gör.

 

 

Julskyltning kommer det att bli i Löderup med försäljnings och reklambord, inbjudan på gång.

 

 

Byavandring, genomgång av protokoll, läggs ut på hemsidan. Webbplatsens möjlighet att

Hantera Word dokument togs också upp.

 

 

Senaste protokollet gicks igenom.

 

 

Nästa utskick ej fastställt göres den 26/10

 

 

Österlen lyser den 4:e november, tar vi nya tag att få fyr på marschallerna och hoppas på bättre väder än i fjor.

 

 

Byaplan, arbetet med detta kommer vi att försöka inleda i slutet av november.

 

 

Antal hittills betalande medlemmar: 58 pers, inbetalningskort kommer att bifogas med utskicket nästa gång.

 

 

Mötesanteckningar av Kent Olsson sekr.

 

Kommentarer inaktiverade.