Byavandring 2006-09-05

2006-09-05
Byavandring

 

Vi som representerade byalaget Bengt Olhagen, Kent Olsson, Gunnar Persson.

 

Gästande representanter: Kent Mårtensson, Thomas Lantz, Kennet Jagerborn, Inga Hallen
stadsarkitekt, Anders Reinertz för vägar, Eva Alwen samordnare, Per Larsson om planteringar o häckar och en till.

 

Asfaltering togs upp! Lista på dåliga gator överlämnads.

 

Södra utjämningsmagasinet, behöver rensas, vissa åtgärder gjorda bl a fördröjning på vattnet från norra magasinet.

 

Torgmiljö norr om Lantmännen: vi kan få belysning till 2-3 träd där som juldekoration,
Vi kan kanske rita något förslag på hur torget skulle kunna se ut och ta reda på
vems mark det är.
Man var intresserad av iden om att röja till en grillplats på gröningen vid södra
vattenmagasinet, med bord o bänkar och grillrör och något lämpligt träd.

 

Cykelväg ä dyrt, tar nog tid för mycket arbete sträckan skolan till 27:s by.

 

Ödetomt vid ån : borde röjas och rensas vid å kanter det hade sett trevligt ut tyckte dom,
Man får inte spruta Björnloka vid vattendrag, endast mekanisk bekämpning!

 

Distriktsläkare: använd Borrby vårdcentral!

 

Gamla skolan vi vägkorsningen: för dyrt att bygga om till förskola, andra brandregler p.g.a.
Hyresgäster i fastigheten! Man kommer att gemensamt diskutera igenom olika förslag.

 

Byabuss på söndagar: för dyrt!

 

Fortkörningar Storgatan: Bearbeta Vägverket gemensamt med Kommunen om till ex visning av din hastighet till ex.

 

Anteckningar av Byalags sekreterare Kent Olsson 7/9 -06

 

Kommentarer inaktiverade.