Styrelsemöte Löderups byalag 23/8 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Siri Grege, Harriet Wiebe och Karin Lindberg. Beslut:                                                     Lars Yngves kåseri blir den 3 oktober kl 19 i Kåseberga idrottsvilla, Bengt bokar. Hagestads- Kåsebergas- och Löderups byalag samverkar. Kostnad, 5000 … Läs mer