Boule spel

Det välbesökta spelet varje måndag  kl 16 00 under hösten. ( mitt emot Bollgatan Löderup, ni som inte vet) Avslutat för i år, Återkommer till våren! Vi tackar alla deltagare för i år! … Läs mer

Styrelsemöte Löderups byalag 23/8 -12 i biblioteket

Deltagare: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Siri Grege, Harriet Wiebe och Karin Lindberg. Beslut:                                                     Lars Yngves kåseri blir den 3 oktober kl 19 i Kåseberga idrottsvilla, Bengt bokar. Hagestads- Kåsebergas- och Löderups byalag samverkar. Kostnad, 5000 … Läs mer