Verksamhetsberättelse för år 2012-2013

2012 års stämma hölls den 28 mars. Apotekare Lars Nilsson höll föredrag om ”mindfulness”. Följande arrangemang/ärenden har genomförts/behandlats under verksamhetsåret: 24: e april. Ewa-Gun Westford höll ett föredrag med temat: ” Jag är inte bara polis – jag är också … Läs mer

Boule-säsongen startar måndag 22 april

 Vi spelar på måndagar kl 17 på boulebanorna på Idrottsgatan. Vid Byalagets årsmöte diskuterades följande ändringar inför kommande spelsäsong 2013: Förläng spelperioden genom att vid lämplig väderlek börja spela den 22 april. Boulespel är inte bara ett spel utan även … Läs mer

Byalagsstämma 2013

Byalagsstämma hålls den 21 mars kl 19 i skolans matsal Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar, därefter håller Ystads Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson ett föredrag med temat ” kommunens gröna utemiljö”. Vi avslutar som tidigare år med att njuta av vin och … Läs mer