Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag 22 september 2021

Närvarande: Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson, Anne Landin samt Bengt Olhagen.
Elanslutning av belysning för multisportanläggningen
Löderups Elektriska väntar på tillstånd från eon, förväntas taga 3-5 veckor.

Utegymmet vid grillplatsen
Bra informationsmöte med kommunen den 5 sep. Uppröjning av platsen har utförts.
Montering av utrustning planerad i november.

Utställningen om Brandkåren i Löderup
Bengt talar med de nya ägarna till brandstationen.

Informationsskyltar om järnvägen samt kyrkbyn
Insamling av bilder från järnvägen pågår. Betr. kyrkbyn har ännu inget skett.
Bengt frågar Torsten om han kan bidraga med något.

Ansökan om kulturstöd för 2022
Ansökan inskickad 2021-08-18. Besked förväntas först till våren 2022.

Överföring av medel från föräldraföreningen i skolan
Något avtal om överföring av innestående medel, vid nedläggning av föreningen, har ännu ej upprättats.

Teater i Glemmingebro
Information om vuxenteater den 9:e oktober har skickats ut samt satts upp hos Handlarn.

För barnteatern den 24:e oktober informeras i början av oktober.

Planeringsmöte äger rum i Glemmingebro den 28:e september. Anita och Bengt deltager.

Österlen Lyser den 6:e november

Bengt beställer 200 st marschaller hos Lokalföreningen.
Ylva kompletterar inköp för soppserveringen. Vi har det mesta från förra året då serveringen ställdes in pga pandemin.

Författarkväll
Lennart skulle kolla med Sanna Törringe, Håkan Jönsson eller annan. Vi följer upp.

Ansvar för tennisbanan
Anne meddelade att hon haft kontakt med Ivan och att hon gradvis tar över ansvaret.

Informationskväll för nyinflyttade
Anne meddelade att kyrkan (Johan och Maria) gärna vill medverka och informera om aktiviteter.

Plantering av lökar i Byalagets blomkrukor vid busshållplatsen
Bengt tar upp sommarblommorna när de blommat färdigt. Ylva köper in och sätter lökar.

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.