Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag 16 augusti 2021.

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund. 

  1. Formalia

Byalagets ordförande Bengt förklarade mötet öppnat. Till dagens ordförande utsågs densamme och till mötets sekreterare valdes Lennart. 

  1. Rapporter

– Belysningen vid multisportanläggningen. Denna upplysande fråga tar Viktor hand om och återkommer med utfallet i mötet med Idrottsföreningen och Löderups Elektriska. Det finns en allmän uppfattning inom menigheten att Kommunen ställer orimliga krav.

– Utegymmet vid tennisbanan. Planerna fortskrider och Kommunen kommer ha ett möte med Byalaget och andra intresserade i början av september.

– Utställningen om Frivilliga Brandkåren i Löderup. Just nu finns den förutvarande utställningen nedpackad och förvarad. De två huvudsakliga alternativ som diskuterats är Solhällan, mindre lämpligt, men Kennet ställer sig avvaktande positiv. Brandstationen har fått en ny ägare. Kanske de ställer sig framgent positiva till att hysa utställningen?

– Nostalgitrippen var inställd 2020. Innevarande år fanns en reducerad utställning vid Solhällan den 8:e juli, vilket inte förhindrade att många kom och njöt av musik, mat, umgänge och välskötta bilar.

– Byalaget ska ansvara för tre informationsskyltar kring Löderup. Inspiration kan hämtas från Hagestads skyltar. Just nu behövs bilder från järnvägen, dess levnad och nedläggelse. Likaledes behövs bildmaterial från kyrkbyn. Bengt tillfrågar Torsten om han har något liggande i gömmorna.

– Ansökan om kulturstöd från Kommunen ska lämnas in senast den 31 augusti. Bengt ansvarar och kommer med tre projekt: 1) Nostalgitrippen (musik), 2) Teaterkvällar i Glemminge, 3) Författarkväll (namn som nämndes var Smirfoff, Sanna Törringe, Håkan Jönsson om ”Stad och Land”).

– Föräldraföreningen ”Hem och skola” (den juridiskt korrekta benämningen vet jag inte) har upphört. Kvar finns ett mindre penningbelopp, några tusen? Denna resurs får byalaget använda till något upplyftande för barnen, förslagsvis i samband med andra arrangemang. Lennart kollar om belopp och önskemål.

  1. Höstens program

– Teater i Glemmingebro.

9 oktober kl. 18. Föreställning med Bror Tommy Hansson via Ystad Riksteaterförening.

24 oktober Barnteater

6 november Österlen Lyser, med soppa och marschaller

Januari vinprovning. Kanske med chokladsmak. Eller ska vi pröva på chokladtillverkarna från Löderup?

Författarkväll med alternativen Sanna Törringe, Håkan Jönsson eller annan. Lennart kollar.

  1. Slutligen

Det behövs någon som ansvarar för tennisbanan. Sköter om den osv. Anne Landin talar med Ivan vad som behövs,

Vid tangenterna

Lennart Söderlund

 

Kommentarer inaktiverade.