Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020.

Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag den 1 juni 2020.

Utomhus vid Boulebanan med behörigt avstånd mellan deltagarna.

Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

  1. Bysamfälligheten.

Då det har inkommit ett generöst ekonomiskt bidrag från Löderups Bysamfällighet, finns även några få förpliktelser. Huvudsakligen kopplat till två informationsskyltar om Löderups gamla radby, vilket ska uppfyllas. En grupp av tre personer utsåg: Bengt (sammankallande), Anita och Göran.

  1. Multisportanläggningens elektricitet och belysning.

Eftersom bysamfälligheten beviljat medel till elbelysning, kommer allt starta så snart som möjligt. Stolparna till belysningen finns där. Driften svarar Idrottsföreningen för. Krister på Löderups El, är kontaktman och den som vet vad som gäller. 

  1. Parkbänkar.

Här finns 20 tkr att disponera via kommunen. Förslagsvis eller förhoppningsvis blir det fyra bänkar längs Storgatan, på östra och västra sidan. Bengt ska undersöka huruvida Timåns kan tillverka dessa. Bengt kommer dessutom med förslag till placering. De få dock inte står på kommunens mark.

  1. Utegymmet.

Kommunen kontaktar Byalaget i september. Fram till dess behöver vi bestämma förslag till placering. Rimligen i närheten av Multisportanläggningen.

  1. Vägvisningsskylt vid Storgatan.

Det behövs en skylt vid Storgatan som pekar in mot multisportanläggningen, tennisbanan och det kommande utegymmet. Bengt undersöker kostnaden.

  1. Byalagets traditionella blomurnor.

Alla tre urnorna kommer placeras vid busshållplatsen på östra sidan av Storgatan. Kommunen tillhandahåller blomstren. Bengt och Lennart planterar. Bengt bevattnar första halvdelen av juni. Ylva andra halvdelen. Under juli ansvarar Lisa för uppdraget och i augusti Anita. Kent är reserv.

  1. Byalagets årsstämma 2020

Byalagets uppskjutna årsstämma kommer hållas onsdagen den 1:a juli 2020, klockan 18. Platsen blir Solhällan. Vid uppehåll utomhus vid regn inomhus. Lite dryck och förtäring kommer serveras. Obligatorisk anmälan senast 27:e juni till Bengt eller Ylva. Kallelse kommer endast utgå via mail och hemsidan.

  1. Grillfest i augusti

Liksom tidigare år planeras en grillfest under anspråkslösa former vid multisportanläggningen i augusti. Närmare utformning och tidpunkt meddelas senare.

Vid tangenterna : Lennart Söderlund

 

Kommentarer inaktiverade.