Byalagsstämma 2007-03-26

2007-03-26
Löderups Byalagsstämma 29 mars 2007

 

§ 1 Göran Göransson öppnade stämman 20 deltagare närvarande.

 

§ 2 Dagordningen godkändes

 

§ 3 Till ordförande för dagen valdes Göran Göransson. Till sekreterare för dagen valdes Kent Olsson. Till att justera protokollet valdes Gerd Svensson och Knut Ohlsson.

 

§ 4 Kallelsen Godkändes.

 

§ 5 Föredragning av årsberättelse författad av Kent Olsson pressenterades av Göran G Ekonomisk rapport, Bengt Olhagen.

 

§ 6 Sven Hansson revisionsberättelse, pressenterades av Bengt Olhagen.

 

§ 7 Årsberättelse samt balansomslutning och resultat godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006.

 

§ 9 Göran Göransson valdes till ordförande för ytterligare ett år

 

§ 10 Val av övrig styrelse.

a. För ytterligare ett år Bengt Olhagen, Magnus Eriksson och Kent Olsson.

b. Nyval för 2 år Pernilla Magnusson, Harriet Wiebe och Göran Göransson.

c. Nyval för 1 år Vakant!
§ 11 Revisor för ytterligare ett år valdes Sven Hansson.

 

§ 12 Till valberedning omvaldes Hanna Nilsson och Karin Mattsson.

 

§ 13 Medlemsavgiften beslutades oförändrad till 50 kr

 

§14 Under övriga frågor tog Pia Ellingwort vad som är på gång om skolans område, Bland annat om ventilation och förskola. Börge Schönbeck informerade om att Boulekvällarna börjar i mitten av maj, måndagar 19 Göran Göransson informerade om att Bertil Perssons historiesamling om Löderup med omnejd kommer ut i bokform troligen efter semestern, ca 100 sidor och 150 kr, kan beställas på hemsidan eller biblioteket. Nationaldagen kommer även i år att firas vid Violen och under sommaren ska vi om möjligt ha en visafton med allsång tillsammans med Hembygdsföreningen. Det finns förslag på att man ska kunna sponsra till ett träd personligen. Pernilla Magnussons nyskapande förändringar i byaplanen pressenterades. Felparkerade bilar i innerkurvan vid Handlaren diskuterades.

 

Kommentarer inaktiverade.