Styrelsemöte Tisdagen den 9:e april, kl. 19

Plats: Storgatan 9, Löderup (hemma hos Anne)
Kallade:
Anne Landin anne.landin@construction.lth.se 0705- 22 77 40
Benny Karlsson bennykarlsson.56@gmail.com 0733-22 45 75
Henric Berggren henrikb66@gmail.com
Kent Olsson info@kbil.se 0709-76 96 11
Lennart Söderlund soderlundlennart@hotmail.com
Lina Kringstad linakringstad@hotmail.com 0705-66 60 58
Viktor Gunnarsson viktor@osterlenshtc.se 073- 68 10 287
Ylva Henriksson miklagard@telia.com 0733-91 26 90
Närvarande: Anne Landin, Kent Olsson, Lina Kringstad, Viktor Gunnarsson, Ylva Henriksson
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och åtar sig att skriva protokoll.
§ 2 Till justeringsperson valdes Ylva Henriksson
§ 3 Dagordningen fastställdes med några tillkommande övriga frågor.
§ 4 Föregående mötesprotokoll är snart klara. Det är stämmo- och
konstituerandeprotokollet som återstår.

§ 5 Familjedagen på Solhällan den 4:e maj diskuterades. Ambitionen är att det ska
vara ett återkommande arrangemang. De medel som överfördes från Löderup
skolas föräldraförening (ca 28 tkr) kan användas för barn- och familjeaktiviteter.
Med en budget på ca 10 tkr kan tre aktiviteter hållas men redan nu behöver vi
tänka på att säkra framtida finansiering.
Aktivitet Bemanning/ansvar Kostnad (kr) Intäkt (kr)
Spridning av
inbjudan
Lina & biblioteket
Affisch sätts upp hos
Handlar’n
Hemsida, FB, Instagram
Välkomnande entré,
t. ex ballonger
Lina 500
Hoppborg Viktor & Lina 2300
Popcornsmaskin
Popcorn
Kartonger
Viktor 5500 20/kartong
Loppisbord Lina 0 100/st
Bollaktivitet Viktor 0
Ansiktsmålning Lina, Jill, Julia 1000 ?
Biblioteksaktivitet Lina, kontaktperson
Kent, ljudteknik
Käpphästhoppning Lina & Viktor
Lotteri Ylva köper två lottringar
Vinster från:
Lokalföreningen (2 st)
Kent (1 st)
Anne (1st)
Lina (1st)
150 10/st
Prel. ekonomi
Gissning:
10 loppisbord
100 popcorn
200 lotter
Utvärderas och stäms av
på nästa möte.
9450 5000
Under dagen kommer Lina, Kent, Viktor, Benny, Henric och Lennart att hjälpas åt
med alla aktiviteter. (Ylva och Anne är inte tillgängliga).
Betalningar sker kontant eller via Swish. Högupplöst logotype till affisch skickas
till Biblioteket.
Solhällan och Norrmans Conditori ser till att det finns mat och kaffe till försäljning.

___________________________________________
§6 Nostagitrippen den 6:e juni ska genomföras ”som vanligt” förutom de förändringar
som behöver göras med hänsyn till utvärderingen av förra året. Anne upprättar ett
förslag till styrelsen som kan diskuteras på nästa möte. Anne har kontakt med
Magnus ang. Smedjans medverkan. Anne kontaktar Helen ang.
hembygdsföreningens medverkan.
 Nostalgitrippen är inlagd i Eventkalendern den 6:e juni 10-14.
 Musiken ”The South Rangers” är bokad av Kent. (ca 5000 kr)
 Viktor frågar idrottsföreningen om de vill tillhandahålla korv och läsk.
 Viktor och Lina undersöker om det går att få någon alternativ
matleverantör på plats.
 Kent beställer 15-års-jubileumsdekaler (kostar ca 1000 kr).
 Ylva och Viktor beställer 8 pkt kaffe, 250 bullar, saft, servetter och 35-clmuggar hos Handlar´n.
§7 Langosvagnen som har stått i olika byar behöver tillstånd från byalaget för att stå i
Löderup. Efter en kort diskussion kom vi fram till att vi är mycket positiva till detta.
Placeringen diskuterades och två möjliga platser är utanför Lokalföreningen eller
vid Smedjan. Viktor meddelar att Langosvagnen är välkommen till Löderup.
§8 Kommande möten bokades:
Styrelsemöte måndagen den 20:e maj (hos Viktor) och tisdagen den 11:e juni.
Tisdagen den 13:e augusti blir det styrelsemöte med efterföljande grillfest.
§ 9 Övriga frågor
 Sommarblommor vid busshållsplatsen? Anne kollar hur Bengt fixade det.
 Martin Alfredsson är intresserad av att ordna volleyboll på onsdagar.
Martin föreslog också att intresserade, under sommaren, samlades vid
utegymmet för aktiviteter ev. behövs ledare. Trevligt, tyckte styrelsen!
 Martin Alfredsson föreslår även att skräpplockning organiseras via
byalaget. Styrelsen ställde sig skeptisk.
 Hemsidan behöver uppdateras. (Tas upp på junimötet)
 Kommunikationsplan behöver upprättas. (Tas upp på junimötet)
 Avrapportering från byalagsrådet 2024-04-08.
§ 10 Mötets avslutande
Justeras digitalt av: Anne Landin och Ylva Henriksson

Kommentarer inaktiverade.