Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte torsdag 18 januari 2024

Innan de formella mötesförhandlingarna vidtog, var det ett mindre samkväm för de nyinflyttade till byn. Tre nyinflyttade hälsades välkomna med dryck och tilltugg. Två representanter från Ystads bibliotek fanns ävenledes på plats.

Närvarande: Henric Berggren, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Lina Kringstad, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund.

1) Formalia. Till mötesordförande valdes Bengt, till sekreterare Lennart och till justerare Kent.

2) Elfrågan.

Belysningen vid multisportanläggningen saknar fortfarande sin slutgiltiga lösning. Det kan också uttryckas som att det inte har skett något noterbart nytt i frågan.

3) Informationsskylten vid radbyn.

Vissa muntliga kontakter har företagits, men nu gäller det handling. Speciellt då redan medel har ställts till förfogande av Bysamfälligheten.

4) Brandkårsmuseet.

Minnena från Frivilliga Brandkåren i Löderup har funnit sin plats hos ”Thores Smedja”. Bengt har skrivit ett avtalsförslag med ansvarsfördelning mellan Magnus Eriksson och Byalaget. Bygglov behövs inte.

5) Löderupsboken.

Fortfarande gäller planerna att publicera ett nytryck, eventuellt med uppdatering. Lina håller kontakterna. Viktor har sedan tidigare lovat att tala med sin far om han nu sitter inne med information kring möjligheterna.

6) Löderupsdagen lördagen den 4 maj.

Planerna på en ”Löderupsdag” fortskrider. Hittills kan vi notera.

Bokbussen kommer. Biblioteket kan ansvara för någon typ av underhållning.

Loppmarknad med inriktning på huvudsakligen barns glädje och behov.

Gärsnäs Bageri? (Kent kollar)

Hoppborg (Lina kollar).

Alpacka, kaniner (Lennart frågar).

Reklam – Nisse Björkkvist har erbjudit sina tjänster.

Framför allt kolla med Solhällan att de ställer upp på evenemanget.

7) Årsmötet fredagen 15 mars preliminärt.

Årsmötet eller stämman kommer hållas den 15 mars, kolliderar inte med Hembygdsföreningen, vilket tidigare inträffat.

Talare blir förhoppningsvis ”Engelsmannen”.

Målsättningen är att det ska ske pappers kallelse i brevlådorna.

8) Övrigt.

Frågan har ställts om Byalaget vill vara involverade i placering av en Hjärtstartare i byn. Svaret var nej, eftersom det inte finns någon lämplig lokal att placera den i för ständig tillgång.

Information om de nya sopkärlen dröjer eftersom Ystad Kommun har fått uppskov med utplaceringen av desamma.

10) Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte kommer hållas torsdagen 15 februari kl. 19.

Justerat av Kent Olsson

 

Kommentarer inaktiverade.