Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte 2023-12-12

Närvarande: Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Lina Kringstad-Larsson, Anne Landin,
Bengt Olhagen och Kent Olsson.

 1. Mötet öppnas

Ordförande Bengt Olhagen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 1. Val av sekreterare

Bengt Olhagen valdes till sekreterare.

 1. Val av protokolljusterare

Kent Olsson valdes som justerare.

 1. Elanslutning av Multisportanläggningen

Löderups Elektriska har uppdraget att ordna elanslutningen. Inget besked om när.

 1. Informationsskylt Löderups Kyrkby

Lennart kallar till möte med Torsten, Ylva och Bengt för att starta arbetet med skylten.

 1. Bidrag till Ukrainska flyktingar i Löderup

Bengt kommer att överlämna 100 kr till var och en av de 14 personerna som bor eller har bott i Löderup.

 1. Brandkårsmuseum

Rummet i ”Tores smedja” är nu renoverat. Frågan om bygglov har förts fram. Bengt kontaktar kommunen.

 1. Nytryck av Löderupsboken

Lina kollar med Torsten om underlag mm för tryckning.

 1. ”Löderupsdag”

Biblioteket verkar positiva till att deltaga. Lina kollar med Solhällan om vi kan vara där.

Barnen har uttryckt önskemål om en hoppborg.

 1. Fokus byarna

Kommunen har skickat ut en detaljerad skötselplan för de åtgärder som utfördes under ”Fokus på byarna” och vill att byalaget sköter drift och underhåll. Bengt har svarat att byalaget aldrig tagit på sig detta. Frågan diskuterades på samrådsmötet med kommunen den 4:e dec och Byalagsrådet ansåg att det måste finnas ett skriftligt avtal ifall något byalag skall utföra drift och underhåll på någon åtgärd som utförts på kommunal mark.

 1. Säkerhets informatör

Vid samrådsmötet med kommunen den 4:e dec. påminde Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare på Ystads kommun, att de vill ha mer information om säkerhetsläget i byarna. Vill någon vara informatör för Löderups närområde kontakta Bengt.

 1. Informationskväll för nyinflyttade torsdagen den 18:e jan 2024

Vi träffas kl 19 i Församlingshemmet för information till de nyinflyttade. Biblioteket och Kyrkan medverkar. Kent och Bengt gör en lista över nyinflyttade samt bjuder in dem.

 1. Vinprovning

Vi siktar på fredagen den 2:a feb.

Bengt kollar lokal och Kent övrigt.

Planerat var provning av rött och vitt vin.

 1. Nästa möte

Hålls den 18:e jan. efter informationen till nyinflyttade.

Löderup 2023-12-14

Bengt Olhagen                                  Kent Olsson

Sekreterare                                        Protokolljusterare
Justerat 21/12 Kent Olsson

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.