Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte torsdag 10 mars 2022

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, samt Lennart Söderlund. 
Några punkter från föregående protokoll 22 sept. 2021 

 • Skylten till Järnvägsstationen är färdig och snygg.
 • Skylten till Kyrkby ska färdigställas. Ylva blir sammankallande, kontaktar bl.a. Moll och andra lämpliga personer till en grupp.
 • Föräldraföreningen Hem och Skola har överfört 28 tkr Byalaget. Medlen ska användas framåtsyftande aktiviteter till framför allt barn upp till 13 år.
 • Höstens teaterföreställning i Glemmingebro var lyckad. Ett femtiotal åhörare, varav hela 24 personer kom från Löderup.
 • Vid Österlen Lyser kunde marschallerna inte tändas p.g.a. väderförhållanden, men Gulaschsoppan åts med välbehag av såväl bybor som utsocknes.
 • Den 16 november höll etnologen Håkan Jönsson ett föredrag om den svenska matkulturen inför ett trettiotal åhörare.
  Tennisbanan 
  Kommer börja ställas i ordning inför säsongen i april. Anne är kontaktperson för byalaget.
   
  Belysningen har hittills inte funnit sin rätta lösning. På måndag den 14 mars ska Byalaget, Idrottsföreningen och Ystad Kommun sammanträda för att äntligen finna en rimlig lösning. Idrottsföreningen kommer stå för abonnemanget.
 • Vårens programpunkter.
  • Bengt har brevledes påpekat för ägarna till fastigheterna, Storgatan 38 och 40, ter sig lite ovårdade.
   • Provning alkoholhaltiga drycker blir det fredagen den 8 april. Vinet består denna gång av Whisky och Bourbon.
   • Byalagets årsstämma kommer hållas den torsdag 28 april kl. 19 i Församlingshemmet. Ett föredrag kommer hållas av fotograf Lasse Grönvall.
   • Ett välkomnande av nyinflyttade till Löderup sker torsdag den 18 maj kl. 19 i Församlingshemmet.
   • Nationaldagsfirande den 6 juni blir det åter i full skala med Nostalgitrippen, efter nedstängningen under pandemin. Mer detaljerad information kommer. Kent har som vanligt det övergripande ansvaret. Bland annat musik och hamburgare, korv är redan beställda.
   • Inför dessa aktiviteter kommer information i pappersformat delas ut i brevlådorna.  

   Övrigt 

  Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 31 mars kl. 19 i Biblioteket. 

   

  Vid tangenterna

  Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.