Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag den 29 april 2020

Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund. 

  1. Inställda aktiviteter.

Byalagsstämman är redan sedan tidigare framskjuten, eller inställd. Nostalgitrippen inställd, liksom vårens övriga kulturevenemang. 

  1. Multisportanläggningen.

Genom olika omständigheter finns det ingen belysning vid multisportanläggningen i byn. Löderups IF som formellt äger anläggningen, har ont om likvida medel. Som en potentiell positiv möjlighet skriver Bengt till Löderups Bysamfällighet, för att höra om inställningen till totalfinansiering eller delfinansiering på. Totalbeloppet rör sig om cirka 44 tkr. Byalaget som sådant kan tänka sig ställa upp med 10t kr, via beslut av styrelsen. Handlar det om högre belopp får beslut fattas beslut på kommande byalagsstämma.

Dessutom behövs några hjälpsamma människor för att ha koll på anläggningen och rensa lite skräp. 

  1. Övrigt.

För stunden har Byalaget 195 betalande medlemmar.

Focus på byarna. Beslut kommer snart från Ystad Kommun. Och eftersom jag är trög med att skriva protokollen, vet jag redan nu att det blir bänkar och ett utegym till byn.

Styrelsen beslöt även att tacka ja till Byavandring, när den nu kommer ske.

  1. Nästa styrelsemöte.

Mötet kommer hållas senare, vid behov. Inget datum fastlagt.

Vid tangenterna

Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.