Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdagen den 19:e februari 2020

Närvarande: Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Bengt Olhagen.

 1. Information om hjärtstartare och hjärt/lung/räddning

Bengt talar med SÖRF. Ivan kollar med Idrottsföreningen.

 1. Fokus på byarna

Ansökan inskickad om:

Investeringsbidrag

Alt.1:  Belysning av gångbana vid Multisportarenan, lekplats och grillplats.

Alt.2:  Utegym för vuxna vid lekplats/multisportarena.

Alt.3:  Elektroniska hastighetsskyltar utmed Storgatan.

Samhällsbyggnadsbidrag

Medel för inköp av 4 st fasta parkbänkar utmed Storgatan.

 1. Belysning av tennisbanan vid Multisportarenan

      Göran informerade om diskussionen med kommunen angående elanslutningen.

Tennisbanans officiella ägare, Löderups IF, måste ansöka om elanslutning.

Ivan blir ombedd att taga upp frågan med Idrottsföreningen.

 1. Kulturstöd

      Kulturnämnden har beslutat att bevilja Byalagets ansökan om kulturstöd för 2020 med

15 000kr

Medel har ansökts för Musik vid Nostalgitripp, konstnärsafton samt subventionering av

biljetter vi teaterkväll.

 1. Landsbygdsstrategi

      Byalagsrådet arbetar tillsammans med kommunen att taga fram en landsbygdsstrategi.

Alla byalag ombeds lämna in synpunkter på vad de tycker skall vara med i strategin.

Mötet beslutade att följande punkter bör vara med:

–  Ändamålsenlig belysning av gator, gångvägar och vägkorsningar på landsbygden.

–  Levande handel.

–  Närhet till mötesplatser.

–  Tillgång till matställen i byarna för pensionärer.

–  Julutsmyckning i byarna.

 1. Byavandring

      Vid senaste samrådsmötet med kommunen förde kommunen fram att det är tidskrävande

när kommunledningen deltager i alla byavandringar. Det är mest

samhällsbyggnadsfrågor som tages upp. De byalag som vill ha deltagande av

kommunledningen måste anmäla detta.

Mötet beslutade att det är viktigt att kommunledningen deltager i byavandringarna.

Följande frågor bör bl.a. tagas upp:

–   Multisportarenan  ( påpekat av Ivan 2020-01-22, (Ivan ombeds svara  vad som avses)

–   Soci/ekonomiska situationen i byn:

#  Skolan

#  Uthyrning av undermåliga/fuskrenoverade bostäder.

–   Parkeringskaos vid servicehuset.

–   Utnyttjande av tomma kommunala lokaler ( fd boende för ensamkommande).

 1.  Utskick feb. 2020

       Utskicket innehåller:

–   Kallelse till Byalagsstämma 2020-04-01

–   Inbjudan till Konstnärsafton 2020-04-29

–   Inbetalningskort för medlemskap i Byalaget

       Benny ställer upp och kopierar.

Utdelning skall ske senast V10, Anita, Ylva, Göran och Bengt delar ut.

 1. Besök hos Frusen Glädje

Lennart har förgäves försökt få kontakt, försöker vidare.

 1. Retoy

      Kommunens kommunikatör på avfallsenheten, Elin Jörud, har informerat om ett

uppskattat evenemang, retoy, där barn kan byta leksaker med varandra.

Mötet beslutade att ordna ett retoy evenemang, kanske vid Nostalgitrippen.

Bengt kontaktar Elin.

 1. Nostalgitripp 2020

      Mötet beslutade att alla utomstående försäljare vid Nostalgitrippen skall betala avgift för

att sälja vid detta arrangemang. Detta gäller även Idrottsföreningen, de är välkomna i år på

detta villkor, men måste bestämma sig inom kort.

 1. Ansökan om medel från Löderups Bysamfällighet

      Lokalt förankrade föreningar har erbjudits att ansöka om pengar för att utföra någon

anläggning eller köpa inventarier som även skall kunna märkas att det är ett bidrag från

Löderups Bysamfällighet. Ansökan skall ha kommit in senast den 1 maj 2020.

Beslutades att vi skall ansöka om pengar.

Vad ansökan skall innehålla, beror på om vi erhåller samhällsbyggnadsbidrag eller ej.

Frågan tages upp vid nästa möte.

 1. Uppdatering av Byalagets hemsida, Boule sidan.

      Informationen på sidan är ej aktuell. Det borde stå: ” Vi spelar boule på banorna

vid Idrottsgatan varje måndag kl 14, om vädret tillåter. Alla är hjärtligt välkomna!”

Kent uppdaterar.

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

 

Kommentarer inaktiverade.