Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte onsdag den 22 januari 2020

Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

  1. Diverse rapporter och uppföljningar.

* Det blev ingen julgran förra julafton 2019 vid Lantmännens. Kanske nästa år. Det råder oklara juridiska förhållanden. Ska Lantmännen (granne) eller Kommunen (markägare) ge tillstånd.

* Inflyttarkväll 15 januari. Elva personer har mantalsskrivit sig i Löderup under förra året. Två personer kom, representerande två hushåll om sammanlagt fyra personer. De var trevliga individer, precis som man förväntar sig av Löderupsbor.

* Vinprovning fredagen den 7 februari kl. 19. Styrelsen förväntas infinna sig en halvtimma innan. 25 personer anmälda, Max 35.

* Förslag om att införskaffa en Hjärtstartare. Ivan kollar med idrottsföreningen och Bengt med Lantmännens om det finns delat intresse för en sådan maskin.

* Det har inkommit förslag om att installera en elektronisk Hastighetsskylt i byn. Kanske något för Focus på Byarna.

  1. Focus på Byarna.

* Focus på Byarna kan sägas omfatta dels direkta medel från Focusprogrammet, dels ett samhällsbyggnadsbidra om max 20tkr. Förbättringarna ska ske på mark som byalaget eller privata intressen har rådighet över.

* Byalaget kommer prioritera i ansökan: A) Belysning till Multisportanläggningen, belysning till gångvägen, till lekplatsen. Göran undersöker om kommer med förslag. B) Någon typ av hastighetsövervakningskamera. C) Utegym.

  1. Utskick till Byalagsstämman 1a april. Utskicket kommer delas ut i slutet av februari, Benny ska försöka laga skrivaren. Baksidan av A4 -papperet reserveras som vanligt till annonser. Bengt kontaktar Niki program i april. Lennart hör sig för med Frusen Glädje ätande i maj och kollar att fotografen Lars kommer till Byalagsstämman. Kent fastställer tågordning och arrangemang vid Nostalgitrippen 6 juni.
  2. Nästa styrelsemöte kommer hållas onsdag 19 februari kl. 19 i biblioteket.

Vid tröga tangenter

Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.