Protokoll för Löderups Byalags styrelsemöte den 13 oktober 2016

Närvarande: Göran Göransson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, Lennart Söderlund, Gunnel Åkesson. 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Uppföljning av föregående mötesprotokoll. Byavandringen lämnade positiva intryck, men kvar återstår trafiksäker övergång, dvs flyttning av övergångsstället, så det anpassas … Läs mer

Protokoll byvandring Löderup 2016-09-08

Närvarande Kent Mårtensson, kommunalråd kent.martensson@ystad.se Kristina Bendz, oppositionsråd kristina.bendz@ystad.se Stefan Malmberg, ordf. samhällsbyggnadsnämnden stefan.malmberg@ystad.se Jonas Rosenkvist, kommundirektör jonas.rosenkvist@ystad.se Leila Ekman, stadsbyggnadschef, stadsarkitekt leila.ekman@ystad.se Ralp Hargemyr, tf teknisk chef ralp.hargemyr@ystad.se Anneli Bergström, assistent tekniska avdelningen anneli.bergstrom@ystad.se Bengt Olhagen, representant byalaget bengtolhagen@hotmail.com … Läs mer

Styrelsemöte 27:e april 2016

Närvarande: Göran Göransson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Kent Olsson, Lena Hörnell, Anita Ecorcheville, Ivan Olsson, Gunnel Åkesson. Fokus Löderup Arbetet med gångstigen runt södra dammen och anläggning av grillplatsen pågår. Grill och nya picknikbord är beställda och kommer på plats förhoppningsvis … Läs mer