VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 – 2017

Löderups Byalag Perioden mellan Byalagsstämmorna Byalagets styrelse: Ordförande: Göran Göransson Kassör: Bengt Olhagen Sekreterare: Lennart Söderlund Webbansvarig: Kent Olsson Övriga ledamöter: Anita Ecorcheville, Lena Hörnell, Benny Karlsson, Ivan Olsson, Gunnel Åkesson. Revisor: Sven Hansson. Supleant : Birgitta Larsson Valberedning: Martin … Läs mer