Protokoll för Löderups Byalags styrelsemöte den 13 oktober 2016

Närvarande: Göran Göransson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, Lennart Söderlund, Gunnel Åkesson. 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Uppföljning av föregående mötesprotokoll. Byavandringen lämnade positiva intryck, men kvar återstår trafiksäker övergång, dvs flyttning av övergångsstället, så det anpassas … Läs mer