Byastämma 2017

Protokoll vid Löderups Byalags årsstämma 2017-04-19 Löderups församlingshem 19 00 1. Stämman öppnades av Byalagets ordförande Göran Göransson, som hälsade alla välkomna. 35 medlemmar hade anslutit. 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna. 3. Till mötesordförande valdes Göran Göransson och till … Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 – 2017

Löderups Byalag Perioden mellan Byalagsstämmorna Byalagets styrelse: Ordförande: Göran Göransson Kassör: Bengt Olhagen Sekreterare: Lennart Söderlund Webbansvarig: Kent Olsson Övriga ledamöter: Anita Ecorcheville, Lena Hörnell, Benny Karlsson, Ivan Olsson, Gunnel Åkesson. Revisor: Sven Hansson. Supleant : Birgitta Larsson Valberedning: Martin … Läs mer