Byalagsstämma Löderups Byalag 2019-03-25

1. Stämman öppnades av Bengt Olhagen. 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna. 3. Till mötesordförande valdes Bengt Olhagen. Till mötessekreterare valdes Lennart Söderlund. Till justerare valdes Gert Andersson och Ragnar Lundgren. 4. Att kallelsen till byalagsstämman skett enligt stadgarna godkändes. … Läs mer