Styrelsemöte 18:e juni 2019

 Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 18 juni 2019 Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Bengt Olhagen. Nostalgitripp 2019 Vi firade 10 årsjubileum i strålande väder. 168 registrerade fordon/maskiner. Det var fullt med bilar på planen … Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 15:e April 2019

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Bengt Olhagen. Besök på Backåkra den 16:e maj kl 18.30 Bengt skickar e-post information till Byalagets medlemmar. Skall innehålla text om att det är för ett begränsat antal … Läs mer

Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019

Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019 Byalagets styrelse: Ordförande:              Göran Göransson Kassör:                      Bengt Olhagen Sekreterare:               Lennart Söderlund Övriga ledamöter:     Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Ivan Olsson Kent Olsson samt Gunnel Åkesson. Revisor:                    Sven Hansson Revisorssuppleant:   Birgitta Larsson … Läs mer