Byastämma 2017

Protokoll vid Löderups Byalags årsstämma 2017-04-19 Löderups församlingshem 19 00 1. Stämman öppnades av Byalagets ordförande Göran Göransson, som hälsade alla välkomna. 35 medlemmar hade anslutit. 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna. 3. Till mötesordförande valdes Göran Göransson och till … Läs mer