Styrelsemöte 2008-02-07

2008-02-07 Byalaget Löderup Styrelsemöte 7/2 -08 Närvarande: Harriet Wiebe , Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Samarbete med andra föreningar diskuterades, då Hembygdsföreningen visat intresse i gemensamt bekosta ex föreläsare eller underhållare, de ska diskutera detta vid sitt årsmöte … Läs mer

Byalagsmöte 2008-01-10

10/1 2008 Byalagsmöte 10/1 – 08 Närvarande Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen Hans Ferm, Lennart Söderlund och Kent Olsson. Diskussion: mötet med Vägverket 5:e okt. Alle’ o torgplaner vid korsning Storgat-Snickaregatan. Gamla skolan i korsningens framtid, och den bristande … Läs mer

Byaplanmöte 2007-01-25

07 01 25 25/1 Byaplanmöte Löderups byalag 14 deltagare fler beräknas komma med efterhand, då planen måste vara brett förankrad. Genomgång, vad är byaplan av Göran. 4 område som vi ska börja jobba med. Tidigare detaljplan uppföljning Torg Storgatan, allé … Läs mer

2007-09-25

25/9 2007 Löderups skolas tillbyggnadsplaner för 2008, enligt Lars Ericsson Områdeschef. Info från föräldraföreningens årsmöte 25/9 Vi fick se ritningar av tillbyggnaden som kommer att bli ca 600 m2. Nuvarande matsal kommer att byggas om till storkök som därmed är … Läs mer

Byalagsmöte 2007-09-09

9/9 2007 2007 9/9 Löderups byalag möte Plats biblioteket. Närvarande: Pernilla Magnusson, Harriet Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Genomgång förra mötets punkter: Boken om Löderups omnejd kommer troligen först till våren. Möte med Vägverket: ändrat datum, förslag … Läs mer

Byalagsmöte 2007-08-23

23/8 – 07 Byalagsmöte 23/8 2007 Plats : hemma hos Göran Göransson Närvarande: Harriette Wiebe, Göran Göransson, Bengt Olhagen o Kent Olsson. Genomgång av förra mötes protokoll: Boken om Löderup med omnejd ej riktigt klar. Byaplanritningar ordnade. Möte med Vägverket: … Läs mer