Besök Backåkra 16e:maj

Byalaget bjuder på fritt inträde denna dag kl 18 30
Boka med e.post : miklagard@telia.com  eller 073-391 2690
Begränsat antal deltagare,nikanävenbokafikadettakostar50kr