Vårträff på Eklaholm onsd 10:e maj kl 19. Obs Byastämman 19/4

Karl Fredrik berättar om Eklaholms historia, sin nuvarande och kommande verksamhet samt visar hur man binder en vacker bukett, därefter förtäring med kallskuret från Södra Kompaniet, samt kaffe/te o hembakat. Pris 200 kr /person max 40 pers, VÄLKOMNA!
Föranmälan senast 3:e maj till Gunnel tel: 0730-940070.
Glöm inte att fixa till era fordon till NOSTALGITRIPP, se programanslag på fliken upptill!

Besök Hos Timåns Hantverk i fd Brandstationen Löderup den 15:e Mars

Ola Nilsson visar kl 19 00 vad som hänt med Brandstationen och berättar om sitt hantverk
Välkomna!

Årets Byalagsstämma är den 19:e april kl 19, plats Församlingshemmet!
Det bjuds som vanligt på förfriskningar och Lars Jönsson berättar om DANSBANOR på Österlen med bildspel, fritt inträde till trevlig kväll!  VÄLKOMNA !

Barnteater 6:e Maj Glemmingebro 13 00 fritt inträde, biljetter : ystad.riksteatern.se

Integration av Nyanlända i Löderup

Integration av Nyanlända i Löderup

Nyanlända ordnar bostad i Löderup på egen hand. Därför har Ystads kommuns integrationsstrateg träffat styrelsen för Löderups byalag för att informera och diskutera. Genom dialog kan vi tillsammans vidta konstruktiva åtgärder för att gynna en snabb integration av de nya invånarna.

Sedan tidigare finns det ett HVB-hem i byn som drivs av Ystads kommun. Det som händer nu är att familjer och ensamhushåll flyttar in i lägenheter i byn på egen hand. Det är alltså varken Migrationsverket eller Ystads kommun som har bestämt att de ska flytta dit. Det är personer som på egen hand har hittat en möjlighet att ta nästa steg in i samhället i Löderup.

Det kan finnas ett fåtal som är asylsökande, men de flesta har uppehållstillstånd och deltar i etableringen som Arbetsförmedlingen är huvudman för.

För byn och Ystads kommun innebär det att vi måste engagera oss i dessa nya kommuninvånare och ge dem en chans att komma in i samhället. På integrationsspråk måste vi vara inkluderande. Integration är en ömsesidig process där både den som kommer till orten och den som redan finns på orten behöver ”bjuda upp till dans”.

Tittar man till behoven som finns är de inte främst materiella utan det finns ett behov av att öva språket, att skapa sociala kontakter och ges möjlighet att etablera ett förtroende på orten.

Ystads kommun kommer att understödja byalaget i detta och har ett stort intresse av att bidra till en tidig och lyckad integration.

 

Frågor om detta ställs i första hand till:

Göran Göransson, Löderups byalag, goran.goransson@ystad.nu

Peter Eriksson, integrationsstrateg Ystads kommun, peter.eriksson@ystad.se