Protokoll för Löderups Byalags styrelsemöte den 22 augusti 2017

Närvarande: Göran Göransson, Lena Hörnell, Bengt Olhagen, Lennart Söderlund, Gunnel Åkesson. 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Protokoll från senaste styrelsemötet 12 juni 2017 Protokollet lades till handlingarna. Lennart ska undersöka möjligheterna till vidare information om utställningen kring Löderups frivilliga … Läs mer