Protokoll styrelsemöte 11 juni

11/6 2014 Närvarande: Kent Olsson, Lennart Söderlund, Benny Karlsson, Göran Göransson och Bengt Olhagen Föredrag av Bo Knutsson om antikviteter den 4 dec. Bengt har skickat överenskommelse för underskrift av Bo. Har ännu inte erhållits tillbaka. Skötsel av grönytor   Skötseln … Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 26:e maj

Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 26 maj 2014   Närvarande: Anita Ecorcheville, Kent Olsson, Lennart Söderlund, Göran Göransson och Bengt Olhagen Föredrag av Bo Knutsson om antikviteter den 4 dec. Bengt har skickat överenskommelse för underskrift av Bo. Upprustning av … Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 16 apr 2014

  Närvarande: Kent Olsson, Benny Karlsson, Göran Göransson och Bengt Olhagen. Kulturbidrag Kulturchefen har beviljat ansökan med 15 000 kr för att genomföra arrangemangen: Löderupsboken, antikhistoria, skratt o hälsa och författarafton under 2014.  Bengt ordnar kontakt med Bo Knutsson för … Läs mer

Träff på KaffeRost

Den 10:e april kl 19 00 är det återigen dags för besök på KaffeRost! Då kan man prova Pizza slice + kaffe o kaka ingår samt att Gustav Brant underhåller på keyboard, allt för 100 kr. Annan dryck än vatten … Läs mer

Styrelsemöte Löderups byalag den 15 jan 2014

Närvarande: Göran Göransson, Karin Lindberg, Siri Greger, Bengt Olhagen och Kent Olsson. Föregående protokoll: Gicks igenom, svar från Kommunen angående kulturbidraget, beviljades 8000 kr i bidrag för genomförda arrangemang. Välkomstgåva under Jul till Syriska familjerna: Karin o Siri uppvaktade familjerna … Läs mer