Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 4 december 2019

Närvarande: Anita Ecorcheville, Lisa Bergström-Svahn, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson samt Lennart Söderlund.

  1. Rapporter

* Nostalgitrippen 2019 gav cirka 4,5 tkr i överskott. Musiken till Nostalgitrippen 2020 är redan spikad och blir ungefär samma som 2019.

* Ansökan om kulturstöd 2020 kommer omfatta 1) Konstnärskväll, 2) Musik till Nostalgitrippen och 3) Subvention till kommande teaterföreställningar i Glemminge.

* Teater i Glemminge. Höstens barnföreställning 6 oktober lockade cirka 45 åskådare (barn och vuxna). Vuxenföreställningen 16 november drog 53 personer som lyssnade på Maria Arnadottir, minglade och åt vegetarisk Chile con carne. Nästa barnföreställning är redan bestämd till 4 oktober 2020, då vi kan lära oss mer om Pomperipossa.

* Byalaget samlade in 450 namnunderskrifter för att förhoppningsvis påskynda någon förbättring av de ovårdade fastigheterna vid byns centrum. Ingen förändring har dock skett.

* Den 6 november planterades lökar. Krukorna har flyttats till busshållplatsen där de är mer synliga.

* Byalaget försöker få till stånd några julgranar vid stensättningen intill Lokalföreningen. Bengt och Göran ansvarar.

* Övergångsstället vid Multisportanläggningen kanske kommer till stånd. Trafikverket har hört av sig.

* Boulebanan har fått nya bord och ett halvt tak över pergolan. Håkan, Benny E. och Bengt var de ansvariga.

* Byalagsrådsmöte i Kåseberga. Några av punkterna är belysningen i och till byarna, hur ska vi förhålla oss till en ”Landsbygsstrategi”, nyinflyttardag i Ystad 30 nov.

* Samrådsmöte med kommunen 9 december (Ylva representerar Löderup). På dagordningen finns bl.a. ”Focus på byarna”, Byavandringarna kommer ske vartannat år, mindre bidrag till byalagen. 

  1. Programpunkter Våren 2020

* Informationskväll för nyinflyttade till Löderup i Församlingshemmet onsdagen 15 januari kl. 19.30 (obs tiden!). Något att äta och något att dricka serveras. Bengt och Kent har koll på de nyinflyttade.

* Vinprovning i Församlingshemmet fredagen 7 februari kl. 19.00. Vinerna får bestämmas av sommeliern. Förhoppningsvis något lokalt inslag. Preliminär kostnad 200 kr.

* Byalagsstämma i Församlingshemmet onsdagen 1 april kl. 19.00. Utöver sedvanliga stämmohandlingar och tilltugg, kommer den fotografen Lasse Grönvall visa porträttfoton av lokala ansikten och kåsera om vad som skiljer det goda fotot från det mindre lyckade.

* Någon onsdagskväll i april kommer Löderupsbon Niki visa och tala om sin konst.

* Någon onsdagskväll i maj blir det förhoppningsvis Glassprovning.

* Till hösten kommer eventuellt författaren Magnus Cadier.

  1. Nästa styrelsemöte

Bestämdes inte, eller något i samband med informationsmötet 15 januari.

Vid tangenterna Lennart

Kommentarer inaktiverade.